Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 26 noiembrie 2021privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 29 noiembrie 2021 se stabileşte ca zi liberă.
  (2) Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2021 potrivit planificărilor stabilite.(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.
  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, precum şi la solicitarea justificată a conducătorului instituţiei sau autorităţii publice.Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în ziua de 29 noiembrie 2021 şi nici participanţilor în aceste procese.
  Articolul 4(1) În ziua de 29 noiembrie 2021, prin centrala Ministerului Finanţelor se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.(2) Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 26 noiembrie 2021 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu data de 29 noiembrie 2021.(3) Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 29 noiembrie 2021 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu aceeaşi dată.(4) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la unităţile Trezoreriei Statului în data de 26 noiembrie 2021 se întocmesc de acestea cu data de 29 noiembrie 2021.(5) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la unităţile Trezoreriei Statului în data de 29 noiembrie 2021 se întocmesc de acestea cu data de 2 decembrie 2021.(6)
  Prin ordin al ministrului finanţelor se poate stabili şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.
  Articolul 5Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, care în data de 29 noiembrie 2021 au scadenţă la obligaţiile de plată aferente convenţiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadenţarelor de plată anexate acestora la convenţiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestei date.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 1.237.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!