Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.600 din 26 noiembrie 2021pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. A.R. 11/26.11.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 şi 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La litera B - Listă spitale şi unităţi de dializă, poziţiile 4, 15 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  4.BSPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTIISpitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» - Maternitatea BucurSpital Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. Victor Babeş»Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia»Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila»
  BINSTITUTUL NAŢIONAL DE NEUROLOGIE ŞI BOLI NEUROVASCULAREIII    
  B
  SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ «SF. PANTELIMON»I Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu»  
  BSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE «SF. ŞTEFAN»III    
  BINSTITUTUL CLINIC FUNDENIIII Spitalul clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Centrul de Dializă «Diaverum» - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC «DR. I. CANTACUZINO»III Institutul pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu»  
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTII    
  BSPITALUL CLINIC DE COPII «DR. V. GOMOIU»
  II    
  BSPITALUL DE URGENŢĂ «PROF. DR. D. GEROTA»II INBI «Prof. Dr. Matei Balş»  
  BSPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII «M. S. CURIE»I Institutul Clinic Fundeni  
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELIASI    
         
  B
  INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE «PROF. C.C. ILIESCU»III    
  BSPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTINGIIIINSMC «Alessandrescu-Rusescu» - Spitalul Polizu - Unitatea de excelenţă materno-fetalăSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»Spitalul de Psihiatrie Titan «Dr. Constantin Gorgos»Toate centrele - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ «SF. IOAN»I    
  BSPITALUL CLINIC COLENTINAI    
  BSPITALUL CLINIC «NICOLAE MALAXA»II    
  BSPITALUL CLINIC COLŢEAII   
   
  BSPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE «DR. CAROL DAVILA»III    
  BINSMC ALESSANDRESCU-RUSESCU - UNITATEA DE EXCELENŢĂ MATERNO-FETALĂII    
  BSPITALUL CLINIC DE COPII «GR. ALEXANDRESCU»I  
    
  BSPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ «BAGDASAR-ARSENI»I    
  BSPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ «PROF. DR. AGRIPPA IONESCU»II    
  BSPITALUL CLINIC «SFÂNTA MARIA» BUCUREŞTIIII    
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL «DR. CAROL DAVILA» - SEDIUL CENTRAL ŞI ROL 2 - MILITARI    
  BSPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ŞI TBC OSTEOARTICULAR «FOIŞOR»I    
  BINSTITUTUL ONCOLOGIC «PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU» BUCUREŞTIII
      
  BCENTRUL DE EVALUARE ŞI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI «SF. STELIAN»III    
  BSPITALUL CLINIC CF NR. 2III    
  ……………………………………………………
  15.
  CTSPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ «SF. ANDREI» CONSTANŢAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Andrei» ConstanţaSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Andrei» ConstanţaSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Centrul de dializă pentru pacienţii gravi şi critici
   CTSPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ «SF. ANDREI» CONSTANŢA - SECŢIA EXTERIOARĂ AGIGEAIII Spitalul Municipal Medgidia Toate centrele de dializă din judeţ cu tură suplimentară
   CTSPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIAII 
  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa  
   CTSPITALUL MUNICIPAL MANGALIAIII    
   CTSPITALUL MILITAR SISTEM MODULAR DE IZOLARE ŞI TRATAMENTIII    
   
  CTSPITALUL ORĂŞENESC HÂRŞOVAIII    
  …………………………………………………..
  19.GLSPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ «SF. APOSTOL ANDREI» GALAŢIISpitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Buna Vestire» GalaţiSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» GalaţiSpitalul de Psihiatrie GalaţiSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi - pacienţi critici şi gravi
   GLSPITALUL MUNICIPAL «ANTON CINCU» TECUCIIII
   Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Cuvioasa Parascheva» Galaţi  
   GLSPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ «DR. ARISTIDE SERFIOTI» GALAŢIIII    
   GLSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAŢIIII   Centrul de Dializă Diaverum, Galaţi - tură suplimentară
   GLSPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII «SF. IOAN» GALAŢII Spitalul Municipal «Anton Cincu» Tecuci  
   GLSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE «BUNA VESTIRE» GALAŢIII    
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 2.600.-----





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!