Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 558 din 26 noiembrie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Frenţiu Grigore a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 29.194 din 22 noiembrie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.697 din 23 noiembrie 2021, propunerea formulată de Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj prin Adresa nr. 12.912 din 9 noiembrie 2021, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 48.567/2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Frenţiu Grigore, şef serviciu, Serviciul juridic, contencios administrativ, apostilă, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean,
  secretarul general adjunct al Guvernului
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 558.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!