Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 560 din 26 noiembrie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Cristian Ghincea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021


  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 29.305 din 22 noiembrie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.695 din 23 noiembrie 2021, propunerea formulată de Instituţia Prefectului - Judeţul Ilfov prin Adresa nr. 13.218 din 9 noiembrie 2021, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 49.096/2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius-Cristian Ghincea, director general al Direcţiei generale administraţie şi relaţia cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean,
  secretarul general adjunct al Guvernului
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 560.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!