Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 563 din 26 noiembrie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Indira-Codruţa Câmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021


  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 29.306 din 22 noiembrie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.700 din 23 noiembrie 2021, propunerea formulată de Instituţia Prefectului - Judeţul Alba prin Adresa nr. 14.450 din 11 noiembrie 2021, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 49.101/2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Indira-Codruţa Câmpean, consilier juridic, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Serviciului juridic - Compartimentul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, reprezentare în instanţă, apostilă şi procesul electoral, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean,
  secretarul general adjunct al Guvernului
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 563.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!