Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 564 din 26 noiembrie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021


  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 29.303 din 22 noiembrie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.696 din 22 noiembrie 2021, propunerea formulată de Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor prin Adresa nr. 12.179 din 11 noiembrie 2021, Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 49.106/2021, precum şi acordul domnului Tibor Feneşi comunicat cu Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor nr. 11.956 din 5 noiembrie 2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tibor Feneşi, şef birou relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean,
  secretarul general adjunct al Guvernului
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 564.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!