Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.155/1.240/1.480/2021pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE Nr. 1.155 din 25 noiembrie 2021
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 1.240 din 25 noiembrie 2021
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 1.480 din 26 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1143 din 27 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 27-11-2021

  În temeiul:– art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021;– art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare;
  – art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul energiei şi ministrul finanţelor emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă procedura de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, precum şi documentele în baza cărora se realizează decontarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Energiei, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumulde energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentrucompletarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelorcare domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în RezervaţiaBiosferei "Delta Dunării", precum şi documentele în baza cărora se realizează decontarea


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!