Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 107 din 27 noiembrie 2021privind modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor în sensul trecerii unor state în zona roşie, precum şi pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România
EMITENT
 • COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 27 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 27-11-2021

  Având în vedere recomandările Uniunii Europene, prin Integrated Political Crisis Response, referitoare la trecerea ţărilor Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe în zona roşie din cauza înregistrării unei creşteri rapide a infecţiilor datorate unor noi variante de virus, introducerea unor prevederi distincte în ceea ce priveşte măsura carantinei aplicabilă cetăţenilor români, cetăţenilor din ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană care sosesc în România, precum şi interzicerea accesului cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc din aceste ţări,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d), art. 32 alin. (1) şi art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se modifică clasificarea ţărilor/teritoriilor aprobată prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 106/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/ teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, în sensul introducerii statelor Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe în zona roşie, începând cu data de 28.11.2021.Articolul 2Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:– După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:Articolul 5^1(1) Prin excepţie de la prevederile art. 5, pentru toate persoanele cetăţeni români, cetăţeni din ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, care sosesc în România din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile, astfel:a) la domiciliu sau la locaţia declarată, dacă există posibilitatea delimitării faţă de ceilalţi membri ai familiei sau faţă de cei cu care locuiesc;b) în spaţii special destinate, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru toate persoanele prevăzute la alin. (1) se instituie obligativitatea testării RT-PCR pentru SARS-CoV-2 la sosirea în România, precum şi în a 8-a zi de la sosire, iar în cazul unui rezultat negativ acestea pot ieşi din carantină începând cu ziua a 10-a.
  Articolul 3Se interzice accesul pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe.Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

  Preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Bucureşti, 27 noiembrie 2021.Nr. 107.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!