Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 28 noiembrie 2021pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.145 din 28 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 28-11-2021

  Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 107/2021 privind modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor în sensul trecerii unor state în zona roşie, precum şi pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, respectiv prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 108/2021 pentru modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat şi pentru modificarea regulilor de acces asupra persoanelor care sosesc în România din zone de risc epidemiologic, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOLUL UNIC Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070 din 8 noiembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:Articolul 2^1În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe.
  2. La articolul 15, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 şi 2^1 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruţă,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 noiembrie 2021. Nr. 1.239. -------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!