Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 108 din 28 noiembrie 2021pentru modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat şi pentru modificarea regulilor de acces asupra persoanelor care sosesc în România din zone de risc epidemiologic
EMITENT
 • COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.145 din 28 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 28-11-2021

  Având în vedere recomandările Uniunii Europene, stabilite în cadrul Mecanismului Integrat pentru Răspuns la Crize (IPCR), referitoare la trecerea ţărilor Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Malawi, Africa de Sud şi Zimbabwe în zona roşie din cauza înregistrării unei creşteri rapide a infecţiilor datorate unor noi variante de virus, introducerea unor prevederi distincte în ceea ce priveşte măsura carantinei aplicabilă cetăţenilor români, cetăţenilor din ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană care sosesc în România, precum şi interzicerea accesului cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc din aceste ţări, conform precizărilor Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor referitoare la lipsa datelor ştiinţifice privind severitatea bolii pe care o provoacă noua tulpină şi nici răspunsul imunitar la vaccinuri, îngrijorătoare fiind suspiciunea de transmisibilitate crescută faţă de variantele anterioare, luând în considerare datele centralizate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la actualizarea informaţiilor privind cazurile de infectare cu varianta Omicron (B 1.1.529) detectate la nivel internaţional până la data de 27 noiembrie 2021, conform căreia noua variantă virală a SARS-CoV-2 a fost detectată în teste prelevate de la o persoană care a călătorit din Malawi, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d), art. 5 alin. (3) lit. b), art. 32 alin (1) şi art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.
  Articolul 1 Se modifică clasificarea ţărilor/teritoriilor aprobată prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 106/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/ teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, în sensul introducerii statului Malawi în zona roşie.Articolul 2Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:– Articolul 5^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^1(1) Prin excepţie de la prevederile art. 5, pentru toate persoanele cetăţeni români, cetăţeni din ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, care sosesc în România din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile, astfel:a) la domiciliu sau la locaţia declarată, dacă există posibilitatea delimitării faţă de ceilalţi membrii ai familiei sau faţă de cei cu care locuiesc;b) în spaţii special destinate, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) Pentru toate persoanele prevăzute la alin. (1) se instituie obligativitatea testării RT-PCR pentru SARS-CoV-2 la sosirea în România, precum şi în a 8-a zi de la sosire, iar în cazul unui rezultat negativ acestea pot ieşi din carantină începând cu ziua a 10-a.
  Articolul 3Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 107/2021 pentru modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor în sensul trecerii unor state în zona roşie, precum şi pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1144 din 27 noiembrie 2021, se modifică astfel:– Articol 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Se interzice accesul pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe.
  Articolul 4 Se activează Mecanismul European pentru Protecţie Civilă pentru asigurarea asistenţei consulare cetăţenilor români aflaţi în statele Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe, în vederea repatrierii, ca urmare a imposibilităţii folosirii curselor aeriene de linie.Articolul 5 Pentru punerea în executare a prevederilor art. 4, se abilitează Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM, să întreprindă măsurile din competenţă.Articolul 6
  Costurile aferente desfăşurării activităţii menţionate la art. 4 şi 5 sunt asigurate din bugetul de stat, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetele ministerelor implicate, şi prin Mecanismul European pentru Protecţie Civilă, după caz.
  Articolul 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
  Preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă,
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Bucureşti, 28 noiembrie 2021. Nr. 108. ------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!