Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 107 din 27 noiembrie 2021privind modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor în sensul trecerii unor state în zona roşie, precum şi pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România
EMITENT
 • COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 27 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 27-11-2021
  Formă consolidată valabilă la data 28-11-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-11-2021 până la data de 27-01-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 107 din 27 noiembrie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 1144 din 27 noiembrie 2021, la data de 28 Noiembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 108 din 28 noiembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere recomandările Uniunii Europene, prin Integrated Political Crisis Response, referitoare la trecerea ţărilor Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe în zona roşie din cauza înregistrării unei creşteri rapide a infecţiilor datorate unor noi variante de virus, introducerea unor prevederi distincte în ceea ce priveşte măsura carantinei aplicabilă cetăţenilor români, cetăţenilor din ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană care sosesc în România, precum şi interzicerea accesului cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc din aceste ţări,
  în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d),art. 32 alin. (1) şi art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. a), art. 4,art. 7 alin. (1) lit. a) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se modifică clasificarea ţărilor/teritoriilor aprobată prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 106/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/ teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, în sensul introducerii statelor Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe în zona roşie, începând cu data de 28.11.2021.Articolul 2Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:– După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:Articolul 5^1(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!