Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 13 iulie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2022 până la data de 01-07-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 165 din 10 iulie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018, la data de 01 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018; LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 2.892/1.253/2019; LEGEA nr. 24 din 20 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare. Regimul fiscal al biletelor de valoare este prevăzut în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.La data de 20-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019(2) Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic.La data de 18-12-2021 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul XXX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!