Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGEA cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015Data intrării în vigoare 24-09-2015
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2022 până la data de 30-12-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 7 din 13 martie 1996(Republicata 3) din Monitorul Oficial nr.720 din 24-09-2015  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 7 din 13 martie 1996 (Rep. 3) din Monitorul Oficial nr. 720 din 24 septembrie 2015, la data de 01 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 7 din 13 martie 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 243 din 29 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016; LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018; LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018; LEGEA nr. 105 din 17 mai 2019; LEGEA nr. 251 din 23 decembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 aprilie 2020; LEGEA nr. 192 din 21 august 2020; LEGEA nr. 264 din 5 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:
  - Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 29 aprilie 2013;
  - Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013;
  - Legea nr. 221/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 17 iulie 2013 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2015, cu modificările ulterioare;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 martie 2014, aprobată prin Legea nr. 145/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 16 iunie 2015;
  - Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014.
  Notă CTCE Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016, astfel cum a fost completată și modificată prin LEGEA nr. 243 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 6 decembrie 2016 prevede:”Articolul IIDispoziţii tranzitorii