Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (**republicată**)privind statutul judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 13 septembrie 2005Data intrării în vigoare 13-09-2005
  Formă consolidată valabilă la data 03-01-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2021 până la data de 10-08-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.826 din 13-09-2005  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 303 din 28 iunie 2004 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 826 din 13 septembrie 2005, la data de 03 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005; LEGEA nr. 29 din 28 februarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 50 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006; DECIZIA nr. 866 din 28 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007; LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008; DECIZIA nr. 82 din 15 ianuarie 2009; LEGEA nr. 77 din 1 aprilie 2009; LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009; DECIZIA nr. 785 din 12 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; LEGEA nr. 300 din 23 decembrie 2011; LEGEA nr. 24 din 17 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 6 iunie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 mai 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 176 din 26 martie 2014; DECIZIA nr. 436 din 8 iulie 2014; LEGEA nr. 118 din 14 iulie 2014; LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 262 din 5 mai 2016; DECIZIA nr. 588 din 21 septembrie 2017; LEGEA nr. 242 din 12 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019; LEGEA nr. 239 din 19 decembrie 2019; DECIZIA nr. 121 din 10 martie 2020; DECIZIA nr. 454 din 24 iunie 2020; LEGEA 86 din 16 aprilie 2021; LEGEA nr. 313 din 27 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. XII al titlului XVII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 303/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 9 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 11 aprilie 2005.
  Reproducem mai jos prevederile art. IV, V și VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 874 din 16 octombrie 2018, cu modificările aduse prin LEGEA nr. 239 din 19 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1024 din 19 decembrie 2019:
  Articolul IV
  Prevederile art. I pct. 97 şi 98 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu referire la art. 58 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 30 iunie 2019, data finalizării exercitării preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România.
  Articolul V
  Prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.
  Articolul VII
  Procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi în cadrul celorlalte parchete, rămân în funcţie în cadrul acestora, numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Titlul I Dispoziţii generaleCapitolul I Noţiuni şi principii

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!