Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*)privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 7 septembrie 2015Data intrării în vigoare 07-09-2015
  Formă consolidată valabilă la data 31-10-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2021 până la data de 05-06-2023

  Atenție, se afișează forma republicată a LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.679 din 07-09-2015  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 241 din 22 iunie 2006 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 679 din 7 septembrie 2015, la data de 31 Octombrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 215 din 27 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 14 octombrie 2020; LEGEA nr. 121 din 5 mai 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144 din 30 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 februarie 2013.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor.(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau, după caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.