Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 531 din 10 decembrie 2021pentru aprobarea Normei N3.13 "Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-IV/0)
EMITENT
 • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 14-01-2022

  În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei N3.13 „Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-IV/0) şi ţinând seama de:– Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Nota de aprobare nr. 3.683 din 3.12.2021 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,
  Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din data de 10 decembrie 2021, h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Norma N3.13 „Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-IV/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 241/2021 pentru aprobarea Normei N3.13 „Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 15 iunie 2021.
  Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

  Lucian Ovidiu Heiuş
  Bucureşti, 10 decembrie 2021.Nr. 531.ANEXĂ Deschideți NORMĂ N3.13"Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de statCOVID-19" (NI-GAR-14-IV/0)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!