Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.283 din 22 decembrie 2021pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 14 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 14-01-2022

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 23 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:Articolul 1^1
  Se aprobă închirierea de către Administraţia Naţională «Apele Române» a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând apele maritime interioare, precum şi marea teritorială, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:Articolul 3Exploatarea resursei minerale, conform destinaţiei menţionate în anexă, se realizează cu respectarea prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.3. În anexă, după numărul curent 27^14 se introduc nouă noi numere curente, numerele curente 27^15-27^23, cu următorul cuprins:
  27^1563763parţial
  8.03.01BH Vedea cu toţi afluenţii de ordinele I-VIlungime 599 km, suprafaţa = 8 kmp8.000.000CF nr. 6 UAT Lunca Corbului, S = 760.886 mp, teren extravilan, râul Cotmeana, judeţul Argeş760.886Ţara: România, judeţul Argeş0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  0,1684 aniagrement
  27^1664105parţial8.17.03
  Acumulare Adunaţi Stotală_teren = 1.073.418 mp, Steren = 642.970 mp,Sconstr_C1 - baraj = 34.597 mp, CF nr. 71600, UAT Nucet, Steren = 430.448 mp, Sconstr_C1 - deversor_de_ape_mari_disipator_de_energie = 1.943 mp, Sconstr_C2 - dig = 215 mp, CF nr. 72401, UAT Văcăreşti6.885.190CF nr. 71600 UAT Nucet, S = 608.373 mp, teren extravilan, judeţul Dâmboviţa3.902.267Ţara: România, judeţul Dâmboviţa0,0114 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  0,1684 aniagrement
  0,0134 ani
  acvacultură în ape dulci
  CF nr. 72401, UAT Văcăreşti, S = 428.290 mp, teren extravilan, judeţul Dâmboviţa2.747.167Ţara: România, judeţul Dâmboviţa0,0114 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  0,1684 aniagrement
  0,0134 aniacvacultură în ape dulci
  27^1764106parţial
  8.17.03Acumulare Ilfoveni Steren = 1.130.585 mp,Sconstr_C1 - baraj = 28.584 mp, Sconstr_C2-canal_de_evacuare = 5.543 mp, CF nr. 71284, UAT Nucet5.705.806CF nr. 71284, UAT Nucet, S = 1.096.458 mp, teren extravilan, judeţul Dâmboviţa5.533.575Ţara: România, judeţul Dâmboviţa0,0164 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  0,1684 ani
  agrement
  0,0134 aniacvacultură în ape dulci
  27^1864113parţial8.17.03Acumulare Onceşti 1 Vnnr = 1.120 mil. mc, S = 12,9 ha, Vat = 0,87 mil. mc, Valea Onceşti1.366.226CF nr. 33028, UAT Stăneşti, S = 123.947 mp, teren extravilan, judeţul Giurgiu1.312.710Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0684 anipiscicultură
  1,9654 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  0,1684 aniagrement
  0,0404 aniacvacultură în ape dulci
  27^1964114parţial8.17.03Acumulare Onceşti 2 (inclusiv podeţe exploatare - Frăteşti) V(NNR) = 0,4 mil. mc., S(nnr) = 14,9 ha tub PREMO. D = 1 m1.399.567CF nr. 35553, UAT Frăteşti, S = 147.363 mp, teren extravilan, judeţul Giurgiu1.384.191Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0494 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  0,1684 aniagrement
  0,0404 aniacvacultură în ape dulci
  27^20106167parţial8.03.01BH Vedea şi afl. de ord. I-VI, lung. = 954 km, supr. lucii de apă = 37,7 kmp37.700.000CF nr. 21794 UAT Nenciuleşti, S = 13.859 mp, teren extravilan, râu Vedea, judeţul Teleorman13.859Ţara: România, judeţul Teleorman0,052
  2 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF nr. 21910, UAT Nenciuleşti, S = 102.965 mp, teren extravilan, râu Vedea, judeţul Teleorman102.9650,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF nr. 21358, UAT Plosca, S = 42.242 mp, teren extravilan, râu Vedea, judeţul Teleorman42.2420,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  27^21106222parţial8.03.01BH Argeş cu afl. ord. I-VI, L = 1.863 km, s = 53,5 kmp26.614.900CF nr. 81343, UAT Domneşti, S = 209.236 mp, teren necunoscut, râul Doamnei, judeţul Argeş104.090
  Ţara: România, judeţul Argeş0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  27^22106223parţial8.03.01BH Argeş cu afl. ord. I-VI, L = 1.086 km, S = 44 kmp31.309.600CF nr. 75932, UAT Petreşti, S = 349.641 mp, teren extravilan, râu Argeş, judeţul Dâmboviţa248.798Ţara: România, judeţul Dâmboviţa
  0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF nr. 75933, UAT Petreşti, S = 535.195 mp, teren extravilan, râu Argeş, judeţul Dâmboviţa380.8350,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  27^23106230parţial8.03.01BH Argeş cu afl. ord. I-VI, L = 29,35 km, S = 5,9 kmp6.537.284CF nr. 228431, Mun. Bucureşti, S = 25.144 mp, teren intravilan, râu Dâmboviţa, municipiul Bucureşti, sectorul 332.217Ţara: România, municipiul Bucureşti1,9654 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  0,1684 aniagrement
  4. În anexă, numărul curent 34^3, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  34^3101435 parţial8.03.01BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.786 km, suprafaţă lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc410.424.305CF nr. 26088, UAT Valea Doftanei, S = 8.041 mp, teren extravilan şi teren intravilan, categoria ape curgătoare, albie minoră râul Doftana54.276Ţara: România, judeţul Prahova0,054 aniconstrucţii provizorii şi alte activităţi economice
  0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24337, UAT Râfov, S = 43.604 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen294.3270,052
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24344, UAT Râfov, S = 30.347 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen204.8420,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25491, UAT Gherghiţa, S = 324.441 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova2.189.9770,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26069, UAT Dumbrava, S = 45.448 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen306.7740,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26658, UAT Drăgăneşti, S = 363.520 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova2.453.7600,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23568, UAT Măneşti, S = 62.667 mp, teren extravilan, ape curgătoare423.0020,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25504, UAT Ariceştii Rahtivani, S = 822.093 mp, teren extravilan, ape curgătoare5.549.1280,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25544, UAT Ariceştii Rahtivani, S = 32.609 mp, teren extravilan, ape curgătoare220.1110,052
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22334, UAT Vărbilău, S = 473.110 mp, teren intravilan şi extravilan, ape curgătoare3.193.4930,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22712, UAT Dumbrăveşti, S = 296.003 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Vărbilău1.998.0200,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  5. În anexă, după numărul curent 34^14 se introduc nouă noi numere curente, numerele curente 34^15-34^23, cu următorul cuprins:
  34^15101425
  parţial
  8.03.01BH Siret- subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI; lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr. luciu de apă = 5.822,84 ha393.723.566CF nr. 21502, UAT Calvini, S = 180.035 mp, râu Bâsca Chiojdului, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.182.830Ţara România, judeţul Buzău0,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22928, UAT Pârscov, S = 319372 mp, râu Bălăneasa, teren extravilan, categoria ape curgătoare2.098.2740,053 aniîndepărtare material aluvionar
  34^16101435parţial
  8.03.01BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI judeţul Prahova, lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. Lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc.410.424.305CF. nr. 24954, UAT Valea Călugărească, S = 168.586 mp, râu Teleajen, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.137.956Ţara: România, judeţul Prahova0,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 231^46, UAT Măgureni, S = 772.814 mp, râu Prahova, teren extravilan, categoria ape curgătoare5.216.4950,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 25745, UAT Poienarii Burchii, S = 279.830 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.888.8530,05
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 20654, UAT Secăria, S = 34.215 mp, pârâu Florei, teren extravilan, categoria ape curgătoare230.9510,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 20649, UAT Secăria, S = 6.685 mp, pârâu Florei, teren extravilan, categoria ape curgătoare450.9350,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 26505, UAT Valea Doftanei, S = 14.374 mp, pârâu Florei, teren extravilan, categoria ape curgătoare97.0250,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 21628, UAT Iordăcheanu, S = 188.765 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.274.1640,05
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 28722, UAT Bucov, S = 562.134 mp, râu Teleajen, teren extravilan, categoria ape curgătoare3.794.4050,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 28029, UAT Şirna, S = 48.721 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare328.8670,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23643, UAT Măneşti, S = 208.724 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.408.8870,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23642, UAT Măneşti, S = 379.475 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare2.561.4560,05
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 25815, UAT Poienarii Burchii, S = 155.684 mp, râu Ialomiţa, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.050.8670,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 29427, UAT Târgşoru Vechi, S = 75.467 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare509.4020,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 29433, UAT Târgşoru Vechi, S = 10.787 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare72.8120,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 29429, UAT Târgşoru Vechi, S = 13.970 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare94.2980,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23659, UAT Măneşti, S = 8.765 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare59.1640,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23660, UAT Măneşti, S = 11.397 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare76.9300,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23661, UAT Măneşti, S = 36.438 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare245.9570,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26039, UAT Ariceştii Rahtivani, S = 14.292 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare96.4710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25878, UAT Poienarii Burchii, S = 99.077 mp, râul Ialomiţa, teren extravilan, ape curgătoare668.7700,054 aniîndepărtare material aluvionar
  34^17101426parţial08.03.01BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI149.350.990CF. nr. 75463, UAT Moroeni, S = 429797 mp, râul Ialomicioara, teren extravilan, categoria ape curgătoare3.008.579Ţara: România, judeţul Dâmboviţa0,053 aniîndepărtare material aluvionar
  34^18
  63892parţial08.03.03Lacul Lutul AlbSteren = 3.617.105 mp,CF nr. 81186UAT Movila Miresii, BH Dunăre, lac natural crov, volum = 0,255 mil. mc.348.672CF. nr. 81186, UAT Movila Miresii, S = 3.614.391 mp, teren extravilan, lac natural de crov348.410Ţara: România, judeţul Brăila, comuna Movila Miresii0.0024 aniacvacultură în ape dulci
  29.4274 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  34^1964118parţial
  8.17.02Baraj Siriu Steren = 3.407.270 mp, Sconstr_C1 - corp_baraj = 120.523 mp,Sconstr_C2 - canal_deversor = 30.797 mp, Sconstr_C3 - canal = 495 mp,CF nr. 21496 UAT Siriu, bun imobil intabulat parţial1.322.225.113CF. nr. 21496, UAT Siriu, S = 3.255.455 mp, teren extravilan, lac de acumulare1.263.311.788Ţara România, judeţul Buzău, comuna Siriu0.0464 aniagrement, pescuit sportiv, acvacultură în regim natural - fără furajare
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice, sport
  34^2064127parţial8.17.02Acumulare Dridu + pasarelă pietonală + derivaţie Ialomiţa - Mostiştea Stotală = 10.837.206 mp, bun imobil intabulat parţial,S teren = 22.546 mp, Sconstr_C1 - baraj_de_beton = 4.045 mp,
  S constr_C2 - baraj_de_pământ = 17.275 mp, S constr_C3 - baraj_de_pământ = 848 mp,CF nr. 21347 UAT Dridu,Steren = 69.356 mp, S constr_C1 - descărcător = 4.308 mp, CF nr. 21409, UAT Dridu,Steren = 4.201.464 mp, S constr_C1 - staţie_pompare = 24 mp,S constr_C2 - dig_de_contur = 17.043 mp,S constr_C3 - dig_de_contur = 33.649 mp,CF nr. 21415 UAT Dridu,S teren = 1.263 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 1.263 mp,CF nr. 22173 UAT Fierbinţi-Târg,S teren = 2.350.602 mp, S constr_C1 - pasarelă_pietonală = 445 mp,S constr_C2 - dig_de_apărare = 66.623 mp,S constr_C3 - dig_de_contur = 6.924 mp,CF nr. 22223 UAT Fierbinţi-Târg,Steren = 1.700 mp, CF nr. 22224UAT Fierbinţi-Târg,S teren = 94.883 mp, S constr_C 1 - dig_de_apărare = 10.141 mp,CF nr. 22225 UAT Fierbinţi-Târg,Steren = 106.529 mp, CF nr. 27597UAT Fierbinţi-Târg,
  Steren = 14.280 mp, CF nr. 22232UAT Fierbinţi-Târg,S teren = 6.683 mp, CF nr. 22235UAT Fierbinţi-Târg,S teren = 14.092 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 14.092 mp,CF nr. 26889 UAT Fierbinţi-Târg,S teren = 3.858.813 mp, Sconstr_C1 - staţie_pompare = 20 mp,Sconstr_C2 - dig_de_contur = 9.605 mp,CF nr. 22242 UAT Fierbinţi-Târg,Steren = 2.139 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 2.139 mp,CF nr. 22243 UAT Fierbinţi-Târg,Steren = 23.496 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 6.941 mp,CF nr. 53555 UAT Nuci,Steren = 783 mp, CF nr. 53561 UAT Nuci, Steren = 68.577 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 16.917 mp, CF nr. 53562 UAT Nuci,lungime derivaţie - 17,8 km
  733.141.340CF. nr. 21415, UAT Dridu, S = 4.137.935 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare713.143.949Ţara: România; judeţul Ialomiţa, comuna Dridu; oraşul Fierbinţi-Târg;
  judeţul: Ilfov; comuna Nuci
  0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice, sport
  CF. nr. 22223, UAT Fierbinţi-Târg, S = 2.276.610 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice, sport
  CF. nr. 22224, UAT Fierbinţi-Târg, S = 1.097 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF. nr. 22225, UAT Fierbinţi-Târg, S = 84.742 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF. nr. 22232, UAT Fierbinţi-Târg, S = 13.937 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF. nr. 22235, UAT Fierbinţi-Târg, S = 6.683 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,010agrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF. nr. 22242, UAT Fierbinţi-Târg, S = 3.845.859 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF. nr. 27597, UAT Fierbinţi-Târg, S = 106.529 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniagrement
  0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF. nr. 53555, UAT Nuci, S = 16.555 mp, teren extravilan, categoria ape curgătoare
  0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare şi alte activităţi economice
  CF. nr. 53562, UAT Nuci, S = 51.660 mp, teren extravilan, categoria ape curgătoare + stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  34^21
  101462parţial8.03.01BH Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiştea ) cu toţi afluenţii. de ord. I-VI; lungime curs de apă codificat judeţul Călăraşi = 510 km, supr. luciu de apă - 6.403,83 ha Dunăre + R. Mostiştea + R. Argeş (lung. = 75 km + 331 km + 42 km), supr = 3.847,65 ha br. Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braţ râul, L = 10 km, S = 436,48 ha432.500.375CF. nr. 33471, UAT Călăraşi, S = 126.750 mp, Braţ Borcea, teren extravilan, categoria ape curgătoare855.563Ţara: România, judeţul Călăraşi0,0304 aniacvacultură în ape dulci
  0,0304 aniagrement
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  34^2263799parţial
  8.03.01BH Dunăre (+Mostiştea) cu afluenţii de ord. I-IV312.564.783CF nr. 23313, UAT Drăgoeşti, S = 59.990, teren extravilan, ape stătătoare, Balta Bisericii IV-Vulpoi404.933Ţara: România, judeţul Ialomiţa0,0024 aniacvacultură în ape dulci
  0,2304 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  34^23101434parţial8.03.01BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 280,4 km, suprafaţă lucii de apă = 1.793,7 ha121.142.492CF nr. 23158, UAT Adâncata, S = 35.946, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova242.636
  Ţara: România, judeţul Ialomiţa0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  6. În anexă, după numărul curent 36^2 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 36^3-36^6, cu următorul cuprins:
  36^3101332 parţial8.03.01Baz. hidr. Someş cu toţi afl. de ord. I-VI, lung. curs de apă codificată = 850,2 km, supr. luciu de apă = 1.504,57 ha, resursa teoretică de apă = 2.744 mil. mc15.045.700CF nr. 51474, UAT Napradea, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someş, St = 662.981 mp662.981Ţara: România, judeţul Sălaj0,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 51475, UAT Napradea, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someş, St = 1.209.691 mp1.209.691Ţara: România, judeţul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 51773, UAT Someş-Odorhei, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan râul Someş, St = 115.928 mp115.928Ţara: România, judeţul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 51771, UAT Someş-Odorhei, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someş, St = 231.436 mp231.436Ţara: România, judeţul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 51772, UAT Someş-Odorhei, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan râul Someş, St = 361.669 mp361.669Ţara: România, judeţul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 ani
  amplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  36^4101340 parţial8.03.01Baz. hidr. Someş-Crasna cu toţi afl. de ord. I-VI, lung. curs de apă codificată = 656,5 km, supr. luciu de apă = 1.431,13 ha, resursa teoretică de apă = 4.506 mil. mc.14.311.300CF nr. 106239, UAT Odoreu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someş, St = 1.319.260 mp1.319.260Ţara: România, judeţul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 106946, UAT Păuleşti, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someş, St = 701.505 mp701.505Ţara: România, judeţul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 108135, UAT Culciu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan râul Someş, St = 688.375 mp688.375Ţara: România, judeţul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 108134, UAT Culciu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someş,
  St = 93.520 mp
  93.520Ţara: România, judeţul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 108137, UAT Culciu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someş, St = 7.258 mp7.258Ţara: România, judeţul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  36^564024 parţial8.17.02Acumularea Vârşolţ Stotală_teren = 6.624.110 mp, Steren = 4.591.779 mp, S constr_C1 - dig_interfluviu = 15.821 mp, S constr_C2 dig_de_remuu = 6.054 mp, Sconstr_C6- dig_de_remuu = 6.806 mp, CF nr. 53145 UAT Crasna, Steren = 964.503 mp, Sconstr_C1 - bara frontal = 143.330 mp, Sconstr_ C2 - canal_colector_longitudinal = 11.593 mp, Sconstr_C3 - golire_de_fund_turn_manevră_vechi = 3.522 mp, S constr_C4 - staţie_măsurare_volum_apă_DN800 = 6 mp, Sconstr_C5 - staţie_măsurare_debite_evacuate_golire_de_fund_umăr_ stâng = 17 mp, Sconstr_C6 - golire_de_fund_turn_manevră_umăr_stâng = 1.835 mp, Sconstr_C7 - descărcător ape mari = 9.424 mp, Sconstr_C8 - reper fundamental = 1 mp, 101.388.534CF nr. 52894, UAT Meseşenii de Jos Acumulare Vârşolţ, S totală = 1.157 mp, S neproductiv1.157Ţara: România, judeţul Sălaj1,184 aniconstrucţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,054 aniactivitatea de piscicultură
  CF nr. 51127, UAT Vârşolţ, Acumulare Vârşolţ, S totală = 964.503 mp, S ape stătătoare = 656.084 mp794.628
  Ţara: România, judeţul Sălaj1,184 aniconstrucţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,054 aniactivitatea de piscicultură
  Sconstr_C9 - turn_de_ manevră_umăr_stâng = 84 mp, Sconstr_C10 - turn_manevră_vechi = 55 mp, S constr C11 - reper_fundamental = 1 mp, S constr C12 - staţie_măsurare_volume_apă_brută_DN1000 = 7 mp, CF nr. 51127 UAT Vârşolţ, Steren = 1.066.671 mp, CF nr. 52893 UAT Meseşenii de Jos, Steren = 1.157 mp, CF nr. 52894, UAT Meseşenii de Jos
  36^664026 parţial8.17.02Baraj Strâmtori, Steren = 1.118.368 mp, Sconstr_C1 - baraj_Strâmtori = CF nr. 125067, UAT Baia Mare49.812.603CF nr. 125067, UAT Baia Mare, teren în acumularea Baraj Strâmtori, S totală = 1118368 mp, S ape stătătoare = 1109048 mp1.114.298Ţara: România, judeţul Maramureş1,184 aniconstrucţii plutitoare, construcţii provizorii, agrement şi alte activităţi economice, sport
  7. În anexă, numărul curent 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  43101366parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafaţă luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 308653, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 700.068 mp, UAT Fântânele,judeţul Arad770.075Ţara: România; judeţul Arad0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 4800, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 137.969 mp, UAT Frumuşeni, judeţul Arad151.7660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 302543, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 375.861 mp, UAT Bârzava,judeţul Arad413.4470,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303793, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş,
  S teren = 59.944 mp, UAT Conop, judeţul Arad
  65.9380,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306499, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 63.335 mp, UAT Zăbrani, judeţul Arad69.6690,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306501, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 23.060 mp, UAT Zăbrani, judeţul Arad25.3660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303063, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 1.410.020 mp,UAT Felnac,judeţul Arad1.551.0220,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305404, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 4.357 mp,UAT Conop, judeţul Arad4.7930,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305132, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 5.217 mp, UAT Conop,
  judeţul Arad
  5.7390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305430, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 8.212 mp,UAT Conop,judeţul Arad9.0330,052
  5 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 352831, teren intravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 413.607 mp,UAT Arad,judeţul Arad454.9680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic“
  8. În anexă, numărul curent 46^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  46^4101366parţial8.03.01BH Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafaţă luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 317048
  teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, Steren = 2.203.402 mp,UAT Vladimirescu, judeţul Arad
  2.423.742Ţara: România, judeţul Arad0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 302544teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, Steren = 1.126.682 mp,UAT Bârzava, judeţul Arad1.239.350
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306498teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, Steren = 240.941 mp,UAT Zăbrani, judeţul Arad265.0350,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303120teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, Steren = 29.000 mp,UAT Felnac, judeţul Arad31.9000,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353618teren extravilan ape curgătoare, râul Mureş, Steren = 397.500 mp,UAT Arad, judeţul Arad437.2500,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353616teren extravilan ape curgătoare, râul Mureş, Steren = 64.890 mp,UAT Arad, judeţul Arad71.3790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353644teren extravilan ape curgătoare, râul Mureş, Steren = 237.494 mp,UAT Arad, judeţul Arad261.243
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353645teren extravilan ape curgătoare, râul Mureş, Steren = 825.727 mp,UAT Arad, judeţul Arad908.2300,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 352831teren extravilan ape curgătoare, râul Mureş, Steren = 413.607 mp,UAT Arad, judeţul Arad454.9680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306860teren extravilan ape curgătoare, râul Mureş, Steren = 144.231 mp,UAT Conop, judeţul Arad158.6540,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 304373teren extravilan ape curgătoare, râul Mureş, Steren = 248.510 mp,UAT Petriş, judeţul Arad273.3610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  9. În anexă, după numărul curent 46^13 se introduc şapte noi numere curente, numerele curente 46^14-46^20, cu următorul cuprins:
  46^1463737 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 1.233,09 km, sup. luciu de apă = 1.201,09 ha, resursa teoretică de apă = 891,19 mil mc/an13.326.371CF nr. 55068, teren extravilan ape curgătoare pr. Sarat, S = 1.799 mp, UAT Lupeni, judeţul Harghita1.996,89Ţara România, judeţul Harghita0.04 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 60263, teren intravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 18.481 mp, UAT Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita20.513,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62602, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 31 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita34,410,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62621, teren extravilan ape curgătoare pr. Lucaci, S = 32 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita35,520,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62692, teren extravilan ape curgătoare pr. Ghiduţ, S = 36 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita39,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62619, teren extravilan ape curgătoare pr. Lucaci, S = 43 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita47,73
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62662, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 46 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita51,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62600, teren intravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 50 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita55,500,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62664, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 60 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita66,600,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62668, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 62 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita68,820,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62691, teren extravilan ape curgătoare pr. Ghiduţ, S = 81 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita89,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 62604, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 81 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita89,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62666, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 134 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita148,740,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62649, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S=154 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita170,940.054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62606, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 163 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita180,930,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62567, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 210 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita233,10
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62571, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 295 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita327,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62591, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 325 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita360,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62563, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 327 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita362,970,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62557, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 701 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita778,110,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62569, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 999 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.108,890,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 62685, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 1.090 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.209,900,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61236, teren intravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.185 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.315,350,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62684, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 1.296 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.438,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62605, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.505 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.670,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62589, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 1.561 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.732,71
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62508, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.596 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.771,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62652, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 1.619 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita1.797,090,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62561, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S=1.872 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita2.077,920,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62663, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 2.193 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita2.434,230,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62620, teren extravilan ape curgătoare pr. Lucaci, S = 2.245 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita2.491,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 62650, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 3.121 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita3.464,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62681, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 4.110 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita4.562,100,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61286, teren extravilan ape curgătoare pr. Lăzarea, S = 4.186 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita4.646,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62601, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 4.318 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita4.792,980,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62669, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 4.405 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita4.889,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62714, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 4.638 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita5.148,180,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62610, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 4.986 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita5.534,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62694, teren extravilan ape curgătoare pr. Lazarea, S = 5.045 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita5.599,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62555, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 5.943 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita6.596,730,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62603, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 6.161 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita6.838,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 61229, teren necunoscut pr. Martonca, S = 6.471 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita7.182,810,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62659, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 6.644 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita7.374,840,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62667, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 8.409 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita9.333,990,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62661, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 8.490 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita9.423,900,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62683, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 8.646 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita9.597,06
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62657, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 10.608 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita11.774,880,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62665, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 12.436 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita13.803,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62690, teren necunoscut pr. Ghidut, S = 15.146 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita16.812,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61234, teren necunoscut pr. Martonca, S = 28.179 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita31.278,690,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,.294 aniagrement nautic
  CF nr. 62548, teren necunoscut r. Mureş, S = 28.265 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita31.374,150,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 61230, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 58.094 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita64.484,340,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62655, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 3.611 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita4.008,210,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62607, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.903 mp, UAT Remetea, judeţul Harghita2.112,330,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 51976, teren intravilan ape curgătoare pr. Şoimuşul Mic, S = 1.683 mp, UAT Sacel, judeţul Harghita1.868,130,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 51978, teren intravilan ape curgătoare pr. Soimusul Mic, S = 1.461 mp, UAT Sacel, judeţul Harghita1.621,71
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 54369, teren extravilan ape curgătoare pr. Corund, S = 65.047 mp, UAT Praid, judeţul Harghita72.202,170,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^15101354 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 2727 km, sup. luciu de apă = 3396,09 ha, resursa teoretică de apă = 1179,68 mil mc/an37.677.266CF nr. 55713, teren intravilan ape curgătoare pr. Sovata, S = 10.506 mp, UAT Sovata, judeţul Mureş11.661,66Ţara România, judeţul Mureş0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 141406, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 8.877 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş9.853,470,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140788, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 1.321 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş1.466,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140866, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 1.867 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş2.072,370,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140634, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 1.796 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş1.993,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 140613, teren intravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 1.876 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş2.082,360,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140809, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 3.757 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş4.170,270,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140796, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 3.654 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş4.055,940,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140637, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 5.070 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş5.627,700,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140797, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 8.814 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş9.783,54
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 51669, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 204.891 mp, UAT Bogata, judeţul Mureş227.429,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56195, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 132.100 mp, UAT Ungheni, judeţul Mureş146.631,000,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^16101357 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 841 km, sup. luciu de apă = 1294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil mc/an14.361.137CF nr. 101404, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 5.796 mp, UAT Darlos, judeţul Sibiu6.433,56Ţara România, judeţul Sibiu0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 102037, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 196.914 mp, UAT Micasasa, judeţul Sibiu218.574,540,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^17101360 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 546 km, sup. luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mil mc/an9.871.271CF nr. 53150, teren extravilan ape curgătoare r. Arieş, S = 139.671 mp, UAT Iara, judeţul Cluj
  155.034,81Ţara România, judeţul Cluj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56045, teren extravilan ape curgătoare r. Arieş, S = 202.073 mp, UAT Moldoveneşti, judeţul Cluj224.301,030,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 54231, teren extravilan ape curgătoare r. Arieş, S = 96.142 mp, UAT Iara, judeţul Cluj106.717,620,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 54230, teren extravilan ape curgătoare r. Arieş, S = 387.145 mp, UAT Iara, judeţul Cluj429.730,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56575, teren extravilan ape curgătoare Aries, S = 48.644 mp, UAT Câmpia Turzii, judeţul Cluj53.994,840,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56576, teren extravilan ape curgătoare Arieş, S = 41.361 mp, UAT Câmpia Turzii, judeţul Cluj45.910,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^18101362 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 2490 km, sup. luciu de apă = 4001 ha, resursa teoretică de apă = 1470,9 mil.mc44.388.323CF nr. 72953, teren extravilan ape curgătoare pr. Dunarita, S = 643 mp, UAT Mihalt, judeţul Alba713,73Ţara România, judeţul Alba0.054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 76232, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 249.788 mp, UAT Teiuş, judeţul Alba277.264,680,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73480, teren extravilan ape curgătoare pr. Unirea, S = 5.372 mp, UAT Unirea, judeţul Alba5.962,920,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80305, teren extravilan ape curgătoare pr. Târnava Mare, S = 314.180 mp, UAT Blaj, judeţul Alba348.739,800,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80304, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 11.844 mp, UAT Blaj, judeţul Alba13.146,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80339, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 96.671 mp, UAT Blaj, judeţul Alba107.304,810,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80166, teren extravilan ape curgătoare pr. Târnava Mare, S = 257.040 mp, UAT Blaj, judeţul Alba285.314,400,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80217, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 26.601 mp, UAT Blaj, judeţul Alba29.527,110,04 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 72079, teren extravilan ape curgătoare r. Geoagel, S = 8.719 mp, UAT Ponor, judeţul Alba9.678,090,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73641, teren extravilan ape curgătoare r. Arieş, S = 7.155 mp, UAT Bistra, judeţul Alba7.942,050,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73911, teren extravilan ape curgătoare r. Arieş, S = 66.169 mp, UAT Lupşa, judeţul Alba73.447,590,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80315, teren extravilan ape curgătoare r. Veza, S = 165 mp, UAT Blaj, judeţul Alba183,150,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 72007, teren extravilan ape curgătoare r. Galda, S = 139 mp, UAT Mogoş, judeţul Alba154,29
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81598, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 61.053 mp, UAT Ocna Mureş, judeţul Alba67.768,830,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15103, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 10.837 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba12.029,070,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15191, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 1.185 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba1.315,350,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15172, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 1.068 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba1.185,480,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15175, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 522 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba579,420,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 15256, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 5.112 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba5.674,320,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15295, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 4.030 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba4.473,300,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15364, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 7.339 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba8.146,290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15511, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 1.251 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba1.388,610,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15524, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 1.520 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba1.687,20
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15554, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 1.124 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba1.247,640,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15561, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 31.649 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba35.130,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15806, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vinţului, S = 3.236 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba3.591,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15409, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 13.364 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba14.834,040,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15293, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 279 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba309,690,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 15250, teren intravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 3.654 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba4.055,940,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15211, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 1.409 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba1.563,990,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15230, teren intravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 1.866 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba2.071,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15171, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 23.653 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba26.254,830,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15309, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 1.300 mp, UAT Vinţu de Jos, judeţul Alba1.443,00
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 114482, teren extravilan ape curgătoare pr. Ampoi, S = 58.758 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba65.221,380,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 114481, teren extravilan ape curgătoare pr. Ampoi, S = 43.391 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba48.164,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74514, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 68.853 mp, UAT Unirea, judeţul Alba76.426,830,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 77704, teren extravilan ape curgătoare pr. Ungurei, S = 44.807 mp, UAT Roşia de Secaş, judeţul Alba49.735,770,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80120, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Sinui, S = 1.911 mp, UAT Roşia de Secaş, judeţul Alba2.121,210,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,29
  4 aniagrement nautic
  CF nr. 80381, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Sinui, S = 8.142 mp, UAT Roşia de Secaş, judeţul Alba9.037,620,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80659, teren extravilan ape curgătoare pr. Ungurei, S = 25.934 mp, UAT Roşia de Secaş, judeţul Alba28.786,740,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81516, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 213.925 mp, UAT Ocna Mureş, judeţul Alba237.456,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80117, teren extravilan ape curgătoare pr. Ungurei, S = 3.205 mp, UAT Roşia de Secaş, judeţul Alba3.557,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81303, teren extravilan ape curgătoare pr. Ciunga, S = 11.776 mp, UAT Ocna Mureş, judeţul Alba13.071,36
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81091, teren extravilan ape curgătoare pr. Pusta Bagaului, S = 10.343 mp, UAT Ocna Mureş, judeţul Alba11.480,730,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 71792, teren extravilan ape curgătoare pr. Geoagel, S = 11.088 mp, UAT Ponor, judeţul Alba12.307,680,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73758, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 469.176, UAT Mihalt, judeţul Alba520.785,360,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 72361, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Bibat, S = 2.618 mp, UAT Metes, judeţul Alba2.905,980,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29
  4 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 75342, teren extravilan ape curgătoare pr. Calnic, S = 22.593 mp, UAT Calnic, judeţul Alba25.078,230,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74663, teren extravilan ape curgătoare pr. Calnic, S = 27.131 mp, UAT Calnic, judeţul Alba30.115,410,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74254, teren extravilan ape curgătoare pr. Calnic, S = 12.413 mp, UAT Calnic, judeţul Alba13.778,430,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81390, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Sinui, S = 30.491 mp, UAT Roşia de Secaş, judeţul Alba33.845,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 72370, teren extravilan ape curgătoare r. Arieş, S = 37.891 mp, UAT Avram Iancu, judeţul Alba42.059,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74158, teren extravilan ape curgătoare pr. Alecus, S = 2.883 mp, UAT Sona, judeţul Alba
  3.200,130,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80964, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 62.214 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba69.057,540,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80996, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 4.174 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba4.633,140,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 80998, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 386 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba428,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81143, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 5.895 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba6.543,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81174, teren intravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 1.021 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba1.133,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81175, teren intravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 1.164 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba1.292,040,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81178, teren intravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 2.094 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba2.324,340,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81018, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 3.457 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba3.837,270,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81027, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 17.118 mp, UAT Daia Română, judeţul Alba19.000,980,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 71324, teren extravilan ape curgătoare pr. Arieş, S = 279.601 mp, UAT Ocoliş, judeţul Alba
  310.357,110,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 75642, teren extravilan ape curgătoare pr. Gârbău, S = 40.505 mp, UAT Berghin, judeţul Alba44.960,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 75346, teren extravilan ape curgătoare pr. Ohaba, S = 5.831 mp, UAT Berghin, judeţul Alba6.472,410,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 75190, teren extravilan ape curgătoare pr. Ohaba, S = 1.079 mp, UAT Berghin, judeţul Alba1.197,690,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80370, teren extravilan ape curgătoare pr. Veza, S = 2.406 mp, UAT Blaj, judeţul Alba2.670,660,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80357, teren extravilan ape curgătoare pr. Veza, S = 2.037 mp, UAT Blaj, judeţul Alba2.261,070,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^19101364 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 2.070 km, sup. luciu de apă = 3.293 ha, resursa teoretică de apă = 1.609,44 mil. m36.181.087CF nr. 66846, teren extravilan ape curgătoare pr. Zlasti, S = 8.001 mp, UAT Cerbal, judeţul Hunedoara8.881,11Ţara România, judeţul Hunedoara0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 68239, teren extravilan ape curgătoare pr. Iazurile, S = 37.745 mp, UAT Cerbal, judeţul Hunedoara41.896,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 64956, teren extravilan ape curgătoare pr. Cerbal, S = 38.803 mp, UAT Cerbal, judeţul Hunedoara43.071,330,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65891, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 1.216 mp, UAT Geoagiu, judeţul Hunedoara1.349,760,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63660, teren extravilan ape curgătoare pr. Sârbi, S = 15.607 mp, UAT Ilia, judeţul Hunedoara17.323,770,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63661, teren extravilan ape curgătoare pr. Bacisoara, S = 18.984 mp, UAT Ilia, judeţul Hunedoara
  21.072,240,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63662, teren extravilan ape curgătoare pr. Sacamas, S = 2.044 mp, UAT Ilia, judeţul Hunedoara2.268,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63663, teren extravilan ape curgătoare pr. Sacamas, S = 1.942 mp, UAT Ilia, judeţul Hunedoara2.155,620,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 63664, teren extravilan ape curgătoare r. Sacamas, S = 2.064 mp, UAT Ilia, judeţul Hunedoara2.291,040,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67249, teren necunoscut ape curgătoare pr. Nadrab, S = 3.666 mp, UAT Lelese, judeţul Hunedoara4.069,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67250, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 881 mp, UAT Lelese, judeţul Hunedoara977,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67151, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 812 mp, UAT Lelese, judeţul Hunedoara901,320,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67152, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 439 mp, UAT Lelese, judeţul Hunedoara487,290,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67253, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 237 mp, UAT Lelese, judeţul Hunedoara263,070,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67254, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 325 mp, UAT Lelese, judeţul Hunedoara360,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67252, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 2.251 mp, UAT Lelese, judeţul Hunedoara
  2.498,610,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63665, teren extravilan ape curgătoare pr. Mureş, S = 530.544 mp, UAT Ilia, judeţul Hunedoara588.903,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63669, teren extravilan ape curgătoare pr. Mureş, S = 54.014 mp, UAT Ilia, judeţul Hunedoara59.955,540,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 70827, teren intravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 643 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara713,730,04 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67673, teren extravilan ape curgătoare pr. Silvas, S = 3.486 mp, UAT Haţeg, judeţul Hunedoara3.869,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62394, teren extravilan ape curgătoare pr. Pârâul de Câmp, S = 9.895 mp, UAT General Berthelot, judeţul Hunedoara10.983,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63508, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 81.786 mp, UAT Turdaş, judeţul Hunedoara90.782,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62213, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 319 mp, UAT Zam, judeţul Hunedoara354,090,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62214, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 202.097 mp, UAT Zam, judeţul Hunedoara224.327,670,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62215, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 491.123 mp, UAT Zam, judeţul Hunedoara465.226,530,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62224, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 393.536 mp, UAT Zam, judeţul Hunedoara436.824,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62225, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 217.349 mp, UAT Zam, judeţul Hunedoara241.257,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65343, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 62.938 mp, UAT Gurasada, judeţul Hunedoara69.861,180,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 61115, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 303.517 mp, UAT Burjuc, judeţul Hunedoara336.903,870,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65342, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 1.277 mp, UAT Gurasada, judeţul Hunedoara1.417,470,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63407, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 50.504 mp, UAT Dobra, judeţul Hunedoara56.059,440,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63419, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 36.476 mp, UAT Dobra, judeţul Hunedoara40.488,360,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65345, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 29.182 mp, UAT Gurasada, judeţul Hunedoara32.392,020,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^20101366 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 815 km, sup. luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 353654, teren intravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 25.029 mp, UAT Arad, judeţul Arad27.782,19Ţara România, judeţul Arad0,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 353619, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 592.295 mp, UAT Arad, judeţul Arad657.447,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304954, teren extravilan ape curgătoare pr. Monorostia, S = 5.805 mp, UAT Barzava, judeţul Arad6.443,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304900, teren extravilan ape curgătoare pr. Monorostia, S = 9.873 mp, UAT Barzava, judeţul Arad10.959,030,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 303958, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 13.939 mp, UAT Birchis, judeţul Arad15.472,290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 309514, teren extravilan ape curgătoare pr. Chelmac, S = 3.829 mp, UAT Conop, judeţul Arad4.250,190,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 309507, teren extravilan ape curgătoare pr. Chelmac, S = 33.696 mp, UAT Conop, judeţul Arad37.402,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 306891, teren extravilan ape curgătoare pr. Cladova, S = 13.708 mp, UAT Lipova, judeţul Arad15.215,880,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305583, teren extravilan ape curgătoare pr. Sinicot, S = 4.866 mp, UAT Paulis, judeţul Arad5.401,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305990, teren extravilan ape curgătoare pr. Sinicot, S = 6.125 mp, UAT Paulis, judeţul Arad6.798,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304243, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 1.146.173 mp, UAT Varadia de Mureş, judeţul Arad1.272.252,030,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304249, teren extravilan ape curgătoare pr. Julita, S = 10.658 mp, UAT Varadia de Mureş, judeţul Arad11.830,380,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304250, teren extravilan ape curgătoare pr. Stejar, S = 16.494 mp, UAT Varadia de Mureş, judeţul Arad18.308,340,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304254, teren extravilan ape curgătoare r. Stejar, S = 24.326 mp, UAT Varadia de Mureş, judeţul Arad
  27.001,860,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304255, teren extravilan ape curgătoare pr. Julita, S = 12.184 mp, UAT Varadia de Mureş, judeţul Arad13.524,240,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304589, teren extravilan ape curgătoare pr. Petris, S = 3.161 mp, UAT Petris, judeţul Arad3.508,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 304591, teren extravilan ape curgătoare r. Petris, S = 33.781 mp, UAT Petris, judeţul Arad37.496,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304592, teren extravilan ape curgătoare r. Petris, S = 18.721 mp, UAT Petris, judeţul Arad20.780,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304593, teren extravilan ape curgătoare pr. Petris, S = 10.966 mp, UAT Petris, judeţul Arad12.172,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305857, teren extravilan ape curgătoare pr. Barzava, S = 64.444 mp, UAT Barzava, judeţul Arad71.532,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304384, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 12.837 mp, UAT Birchis, judeţul Arad14.249,070,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304848, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 4.323 mp, UAT Birchis, judeţul Arad4.798,530,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307164, teren extravilan ape curgătoare pr. Izvor, S = 15.131 mp, UAT Birchis, judeţul Arad16.795,410,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307538, teren extravilan ape curgătoare pr. Izvor, S = 6.597 mp, UAT Birchis, judeţul Arad
  7.322,670,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307623, teren extravilan ape curgătoare pr. Izvor, S = 3.123 mp, UAT Birchis, judeţul Arad3.466,530,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308720, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 4.245 mp, UAT Birchis, judeţul Arad4.711,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308721, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 2.467 mp, UAT Birchis, judeţul Arad2.738,370,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 318480, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 52.586 mp, UAT Vladimirescu, judeţul Arad58.370,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 351273, teren intravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 2.166 mp, UAT Arad, judeţul Arad2.404,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308015, teren intravilan ape curgătoare pr. Troas, S = 3.702 mp, UAT Săvârşin, judeţul Arad4.109,220,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307478, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Fanatelor de Jos, S = 1.113 mp, UAT Zabrani, judeţul Arad1.235,430,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307063, teren extravilan ape curgătoare pr. Fiac, S = 15.977 mp, UAT Bata, judeţul Arad17.734,470,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307187, teren extravilan ape curgătoare pr. Sulinis, S = 10.549 mp, UAT Bata, judeţul Arad11.709,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 303928, teren extravilan ape curgătoare pr. Crăciuneasca, S = 1.572 mp, UAT Săvârşin, judeţul Arad
  1.744,920,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307559, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Fanatelor de Jos, S = 15.349 mp, UAT Zabrani, judeţul Arad17.037,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305200, teren extravilan ape curgătoare pr. Petris, S = 34.567 mp, UAT Petris, judeţul Arad38.369,370,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 ani
  agrement nautic
  CF nr. 305203, teren extravilan ape curgătoare pr. Burgueni, S = 12.546 mp, UAT Petris, judeţul Arad13.926,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 310588, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 841.132 mp, UAT Seitin, judeţul Arad933.656,520,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 303848, teren extravilan ape curgătoare pr. Draut, S = 18.346 mp, UAT Sistarovat, judeţul Arad20.364,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 358167, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 317.468 mp, UAT Arad, judeţul Arad352.389,480,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 309971, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadas, S = 487 mp, UAT Conop, judeţul Arad540,570,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308339, teren extravilan ape curgătoare r. Mureş, S = 257.100 mp, UAT Săvârşin, judeţul Arad285.381,000,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,29
  4 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308332, teren extravilan ape curgătoare pr. Somonita, S = 32.015 mp, UAT Săvârşin, judeţul Arad35.536,650,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308337, teren extravilan ape curgătoare pr. Somonita, S = 38.370 mp, UAT Săvârşin, judeţul Arad
  42.590,700,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308338, teren extravilan ape curgătoare pr. Troas, S = 8.335 mp, UAT Săvârşin, judeţul Arad9.251,850,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 ani
  amplasare de construcţii plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  10. În anexă, după numărul curent 84^2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 84^3, cu următorul cuprins:
  „84^363751 parţial8.03.01.BH Crişuri cu toţi afluenţii de ordinele I-VI lungime cursuri de apă codificate = 5.785 km, suprafaţă luciu de apă = 1.063,02 ha10.630.200CF nr. 302724 UAT Almaş St = 17.033 mp, teren extravilan albia râului Crişul Alb 17.033Ţara: România, judeţul Arad0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,134 aniconstrucţii plutitoare
  0,134 aniagrement
  CF nr. 105836 UAT Aleşd St = 199.311 mp, teren extravilan albia râului Crişul Repede199.311Ţara: România, judeţul Bihor0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,134 aniconstrucţii plutitoare
  0,134 aniagrement“
  11. În anexă, după numărul curent 114^4 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 114^5-114^7, cu următorul cuprins:
  114^5
  64284 parţial8.17.02Acumularea Ezăreni Steren = 574.142 mp, Sconstr_C1 - baraj = 12.102 mp, S constr_C2 - turn_de_ manevră = 42 mp, S constr_C3 - canal_golire_de_fund = 554 mp, S constr_C4 - canal_descărcător_de_ape_mari = 2.081 mp, CF nr. 90774 UAT Miroslava1.450.885CF nr. 90774, UAT Miroslava, teren situat în intravilan şi extravilan, ape stătătoare, Steren = 574.142 mp1.300.561Ţara: România, judeţul Iaşi, com. Miroslava;0,0084 anipiscicultură
  8.845Ţara: România, judeţul Iaşi, com. Miroslava0,7164 aniconstrucţii provizorii şi alte activităţi economice
  114^663749 parţial
  8.03.01BH Prut cu toţi afluenţii de ordinele I - VI Lungime curs de apă codificat = 1.794 km, din care intabulat parţial L = 8,296 km curs de apă Prut cu o suprafaţă de 485.886 mp, compusă din: Steren = 31489 mp, CF nr. 51058 UAT Santa Mare, Steren = 52.881 mp, CF nr. 51202 UAT Româneşti, Steren = 19.666 mp, CF nr. 55392 UAT Ştefăneşti, Steren = 12.205 mp, CF nr. 51831 UAT Suharău, Steren = 18.204 mp, CF nr. 51832 UAT Suharău, Steren = 17.278 mp, CF nr. 51829 UAT Suharău, Steren = 8.648 mp, CF nr. 51827 UAT Suharău, Steren = 7.206 mp, CF nr. 51833 UAT Suharău, Steren = 43.095 mp, CF nr. 55610 UAT Păltiniş, Steren = 8.946 mp, CF nr. 55609 UAT Păltiniş, Steren = 24.323 mp, CF nr. 51992 UAT Hudeşti, Steren = 128.245 mp, CF nr. 52000, UAT Hudeşti, Steren = 20.636 mp, CF nr. 52001 UAT Hudeşti, Steren = 30.922 mp, CF nr. 58255 UAT Darabani, Steren = 31.497 mp, CF nr. 58252 UAT Darabani, Steren = 19.923 mp, CF nr. 58249 UAT Darabani, Steren = 10.722 mp, CF nr. 58256 UAT Darabani,codul hidrografic XIII21.359.813CF nr. 51058, UAT Santa Mare, Steren = 31.489 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani26.451Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51202, UAT Româneşti, Steren = 52.881 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani44.420Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 55392, UAT Ştefăneşti, Steren = 19.666 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani16.519Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51831, UAT Suharău, Steren = 12.205 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani10.252Ţara: România, judeţul Botoşani,0,05
  4 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51832, UAT Suharău, Steren = 18.204 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani15.291Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51829, UAT Suharău, Steren = 17.278 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani14.514Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51827, UAT Suharău, Steren = 8.648 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani7.264Ţara: România, judeţul Botoşani
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51833, UAT Suharău, Steren = 7.206 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani6.053Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 55610, UAT Păltiniş, Steren = 43.095 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani36.200Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 55609, UAT Păltiniş, Steren = 8.946 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani7.515
  Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51992, UAT Hudeşti, Steren = 24.323 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani20.431Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 52000, UAT Hudeşti, S teren = 128.245 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani107.726Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 52001, UAT Hudeşti, S teren = 20.636 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani17.334Ţara: România, judeţul Botoşani
  0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58255, UAT Darabani, S teren = 30.922 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani25.974Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58252, UAT Darabani, Steren = 31.497 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani26.457Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58249, UAT Darabani, S teren = 19.923 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani16.735Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 ani
  îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58256, UAT Darabani, S teren = 10.722 mp, teren extravilan râul Prut, judeţul Botoşani9.006Ţara: România, judeţul Botoşani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  114^7101511 parţial8.03.01BH Siret şi subbazinul Bârlad cu toţi afluenţii mal stâng râul Siret, lungime curs de apă codificat = 833 km, din care intabulat parţial L = 4,7 km curs de apă Siret, cu o suprafaţă de 336.491 mp, compusă din: Steren = 20.000 mp, CF nr. 106512 UAT Umbrăreşti, Steren = 74.488 mp, CF nr. 106602 UAT Umbrăreşti, Steren = 25.582 mp, CF nr. 106498 UAT Lieşti, Steren = 30.020 mp, CF nr. 104884 UAT Cosmeşti, Steren = 502 mp, CF nr. 125389 UAT Galaţi, Steren = 12.391 mp, CF nr. 103520 UAT Iveşti, Steren = 173.508 mp, CF nr. 105121 UAT Braniştea, codul hidrografic XII40.789.470CF nr. 106602,
  UAT Umbrăreşti, S teren = 74.488 mp, teren extravilan râul Siret, judeţul Galaţi
  70.019Ţara: România, judeţul Galaţi0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 106498, UAT Lieşti, Steren = 25.582 mp, teren extravilan râul Siret, judeţul Galaţi24.070Ţara: România, judeţul Galaţi0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 125389, UAT Galaţi, Steren = 502 mp, teren extravilan râul Siret, judeţul Galaţi487Ţara: România, judeţul Galaţi1,2524 ani
  construcţii provizorii, agrement nautic şi alte activităţi economice
  12. În anexă, după numărul curent 120^5 se introduc două noi numere curente, numerele curente 120^6 şi 120^7, cu următorul cuprins:
  „120^6101374 parţial8.03.01BH Jiu cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 783 km, suprafaţă lucii de apă = 3.945,8 ha, resurse teoretice = 2.389,5 mil. mc39.458.000CF nr. 34573, UAT Filiaşi, Steren extravilan,ape curgătoare = 764.439 mp, râul Jiu764.439Ţara: România, judeţul Dolj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivităţi economice
  120^7101372 parţial8.03.01BH Jiu cu toţi afl de ord I-VI, lung curs de apă Jiu codificat = 1.980 km, sup. Lucii de apă = 3.394,4 ha, resurse teoretice de apă - 1.959,3 mil. mc33.944.000CF nr. 37920, UAT Drăguţeşti, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 457.063 mp457.063Ţara: România, judeţul Gorj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivităţi economice
  CF nr. 41091, UAT Băleşti, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 90.356 mp90.3560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivităţi economice
  CF nr. 36969, UAT Plopşoru, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 337.429 mp337.4290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivităţi economice
  CF nr. 42790, UAT Turceni, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 43.433 mp43.4330,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivităţi economice
  CF nr. 42791, UAT Turceni, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 12.735 mp12.7350,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivităţi economice“
  13. În anexă, numărul curent 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „122101404 parţial8.03.01BH Siret cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.157 km, suprafaţă luciu de apă = 5.089.85 ha, resursa teoretică de apă = 1.802 mil. mc50.898.500CF nr. 60643 UAT Tamaşi, extravilan, neproductiv, Steren = 24.260 mp24.260Ţara: România; judeţul Bacău0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60739 UAT Negri, extravilan, neproductiv, Steren = 34.364 mp34.364îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61066 UAT Prăjeşti, extravilan, neproductiv, Steren = 13.057 mp13.057îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61079
  UAT Prăjeşti, extravilan, neproductiv, Steren = 7.544 mp
  7.544îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65039 UAT Letea Veche, extravilan, neproductiv, Steren = 17.200 mp17.200îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65155 UAT Letea Veche, extravilan, neproductiv, Steren = 4.807 mp4.807îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66017 UAT Săuceşti, extravilan, neproductiv, Steren = 8.456 mp8.456îndepărtare material aluvionar“
  14. În anexă, numărul curent 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „12564194 parţial8.17.03Baraj redresare aval UHE Bacău II, construcţii anexe Stotală = 630.598 mp, Steren = 599.538 mp, S constr_C1 - dig = 18.801 mp, Sconstr_C2 - corp_baraj = 5.029 mp, S constr_C3 - corp_baraj = 84 mp, S constr_C4 - deversor = 1.519 mp, S constr_C5 - rizbermă = 280 mp, S constr_C6 - staţie_pompe = 54 mp, CF nr. 86035, UAT Bacău, S teren = 2434 mp, CF nr. 86036, UAT Bacău, S teren = 8365 mp,
  CF nr. 86037, UAT Bacău, S teren = 6.152 mp, S constr_C1 - baraj = 891 mp, S constr_C2 - rizbermă = 2.133 mp, S constr_C3 - disipator = 988 mp, CF nr. 69442, UAT Bacău, S teren = 4.859 mp, S constr_C1 - punct_de_comandă = 62 mp, S constr_C2 - punct_electric = 18 mp, CF nr. 63290, UAT Bacău, S teren = 4.939 mp, S constr_C1 - cabană = 86 mp, S desf_C1 - cabană = 86 mp, clădire tip P, CF nr. 60570, UAT Letea Veche, S teren = 4.311 mp, CF nr. 64845 UAT Letea Veche
  9.271.687CF nr. 86035 UAT Bacău intravilan şi extravilan, ape stătătoare, curţi construcţii S = 599.538 mp; CF nr. 86036 UAT Bacău intravilan, ape stătătoare, S = 2.434 mp; CF nr. 86037 UAT Bacău, intravilan, ape stătătoare, S = 8.365 mp; CF nr. 63290 UAT Bacău intravilan, curţi construcţii S = 4.859 mp; CF nr. 69442 UAT Bacău intravilan, curţi construcţii S = 6.152 mp CF nr. 60570 Letea Veche, extravilan, curţi construcţii S = 4.939 mp; CF nr. 64845 Letea Veche, extravilan, curţi construcţii S = 4.311 mp8.973.748Ţara: România; judeţul Bacău; mun. Bacău; com. Letea Veche0,0164 aniagrement, activităţi nautice
  0,0164 aniactivităţi economice
  0,0164 anipescuit sportiv, acvacultură“
  15. În anexă, numărul curent 127^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  127^1
  101404 parţial8.03.01BH Siret cu toţi afluenţii de ordinele I-IV, lungime curs de apă codificat = 2.157 km, suprafaţă luciu de apă = 5.089,85 ha, resursa teoretică de apă = 1.802 mil. mc50.898.500CF nr. 62047 UAT Buhoci, extravilan, ape curgătoare, S teren = 9.190 mp9.190Ţara: România, judeţul Bacău0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62291 UAT Buhoci, extravilan, ape curgătoare, S teren = 140.385 mp140.3854 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65202 UAT Letea Veche, extravilan, neproductiv, Steren = 10.545 mp10.5452 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66149 UAT Letea Veche, extravilan, ape curgătoare, Steren = 22.735 mp
  22.7354 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65884 UAT Letea Veche, extravilan, ape curgătoare, Steren = 12.809 mp12.8092 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66826 UAT Săuceşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 3.600 mp3.6004 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66569 UAT Săuceşti, extravilan, neproductiv, Steren = 19.707 mp19.707îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 67342 UAT Săuceşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 37.416 mp37.416îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62275 UAT Gârleni, extravilan, ape curgătoare, Steren = 44.900 mp44.900îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 64918 UAT Filipeşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 132.199 mp132.199îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 63609 UAT Buhuşi, extravilan, ape curgătoare, Steren = 75.796 mp75.7962 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60247 UAT Coţofăneşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 13.918 mp13.9184 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 67011 UAT Oneşti, extravilan, ape stătătoare, Steren = 121.941 mp121.941îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61107 UAT Urecheşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 10.082 mp10.082îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60646 UAT Bereşti-Tazlău, extravilan, ape curgătoare, Steren = 12.000 mp12.000îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60551 UAT Ardeoani, extravilan, ape curgătoare, Steren = 20.000 mp20.000îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61749 UAT Dărmăneşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 30.000 mp30.000îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62121 UAT Buhoci, extravilan, neproductiv, Steren = 141.985 mp141.9852 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62005 UAT Prăjeşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 29.308 mp29.3084 aniîndepărtare material aluvionar
  16. În anexă, după numărul curent 127^7 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 127^8-127^11, cu următorul cuprins:
  127^8101394 parţial8.03.01BH Siret cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.055 km, suprafaţă luciu de apă = 3618.6332 ha, resursa teoretică de apă = 1.504 mil. mc36.186.332CF nr. 50880 UAT Văleni, extravilan, ape curgătoare, Steren = 613.751 mp 613.751Ţara: România; judeţul Neamţ0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51590 UAT Rediu, extravilan, ape curgătoare, Steren = 147.576 mp 147.576
  CF nr. 51591 UAT Rediu, extravilan, ape curgătoare, Steren = 36.862 mp36.862
  CF nr. 51916 UAT Costişa, extravilan, ape curgătoare, Steren = 551.749 mp551.749
  CF nr. 52963 UAT Podoleni, extravilan, ape curgătoare, Steren = 936.466 mp936.466
  CF nr. 53969 UAT Zăneşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 1.447 mp1.447
  CF nr. 54123 UAT Borleşti, extravilan, ape curgătoare, Steren = 249.085 mp249.085
  CF nr. 55809 UAT Girov, extravilan, ape curgătoare, teren = 166.895 mp166.895
  127^963739 parţial8.03.01
  BH Siret cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime cursuri de apă codificate = 3.403 km, suprafaţă lucii de apă = 5.056,6722 ha, resursa teoretică de apă = 2.482 mil. mc50.566.722CF nr. 32599UAT Fântânele, extravilan, neproductiv, ape curgătoare Steren = 153.337 mp153.337Ţara: România; judeţul Suceava0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 32883 UAT Râşca, extravilan, ape curgătoare Steren = 46.632 mp46.632
  CF nr. 34115 UAT Boroaia, extravilan, ape curgătoare Steren = 955.503 mp955.503
  CF nr. 34200 UAT Vadu Moldovei, extravilan, ape curgătoare Steren = 554.949 mp554.949
  CF nr. 34433
  UAT Frasin, extravilan, ape curgătoare Steren = 306.235 mp
  306.235
  CF nr. 35160 UAT Grămeşti, extravilan, ape curgătoare Steren = 300.397 mp300.397
  CF nr. 36129 UAT Păltinoasa, extravilan, ape curgătoare Steren = 769.159 mp769.159
  CF nr. 36353 UAT Straja, extravilan, ape curgătoare Steren = 767.504 mp767.504
  CF nr. 37436 UAT Baia, extravilan, ape curgătoare Steren = 870.618 mp870.618
  CF nr. 37762 UAT Dolhasca, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.357.151 mp1.357.151
  CF nr. 38001 UAT Vereşti, extravilan, ape curgătoare Steren = 265.041 mp443.508
  CF nr. 38378 UAT Cornu Luncii, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.333.926 mp
  1.333.926
  CF nr. 38384 UAT Cornu Luncii, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.275.526 mp1.275.526
  CF nr. 38496 UAT Frătăuţii Vechi, extravilan, ape curgătoare Steren = 133.271 mp133.271
  CF nr. 39468 UAT Bilca, extravilan, ape curgătoare Steren = 271.592 mp271.592
  CF nr. 40392 UAT Vicovu de Sus, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.503.281 mp1.503.281
  CF nr. 40430 UAT Vicovu de Jos, extravilan, ape curgătoare Steren = 705.523 mp705.523
  CF nr. 40588 UAT Frătăuţii Noi, extravilan, ape curgătoare Steren = 424.858 mp424.858
  CF nr. 44444 UAT Gura Humorului, extravilan, ape curgătoare Steren = 240.131 mp240.131
  CF nr. 48554
  UAT Udeşti, extravilan, ape curgătoare Steren = 160.069 mp
  160.069
  CF nr. 48561 UAT Udeşti, extravilan, ape curgătoare Steren = 572.953 mp572.953
  CF nr. 48699 UAT Dărmăneşti, extravilan, ape curgătoare Steren = 17.650 mp17.650
  CF nr. 56296 UAT Scheia, extravilan, ape curgătoare Steren = 53.231 mp53.231
  CF nr. 31835 UAT Capu Câmpului, extravilan, ape curgătoare Steren = 98.823 mp98.823
  CF nr. 31837 UAT Capu Câmpului, extravilan, ape curgătoare Steren = 416.683 mp416.683
  CF nr. 32429 UAT Gălăneşti, extravilan, ape curgătoare Steren = 81.617 mp81.617
  CF nr. 32430 UAT Gălăneşti, extravilan, ape curgătoare Steren = 150.139 mp
  150.139
  CF nr. 33923 UAT Putna, extravilan, ape curgătoare Steren = 66.469 mp66.469
  CF nr. 36763 UAT Horodnic de Sus, extravilan, ape curgătoare Steren = 56.615 mp56.615
  CF nr. 38761 UAT Marginea, extravilan, ape curgătoare Steren = 20.725 mp20.725
  CF nr. 38809 UAT Marginea, extravilan, ape curgătoare Steren = 202.869 mp202.869
  CF nr. 40461 UAT Vicovu de Sus, extravilan, ape curgătoare Steren = 352.315 mp352.315
  127^1064203 parţial8.17.02Acumulare permanentă Şerbăuţi Steren = 272.620 mp, _C1 - baraj = 11.362 mp, Sconstr_C2 - canal_deversor = 2.505 mp, Sconstr_C3 - disipator = 496 mp, Sconstr_C4 - rizbermă = 26 mp, Sconstr_C5 - canal_golire_de_ fund = 26 mp, Sconstr_C6 - cabină barajist = 16 mp, Sconstr_C7 - golire_de_fund =
  4 mp, CF nr. 30701 UAT Şerbăuţi
  1.482.332CF nr. 30701 UAT Şerbăuţi, extravilan, ape stătătoare, curţi construcţii Steren = 272.620 mp 1.403.843Ţara: România; judeţul Suceava; com. Şerbăuţi;0,0104 aniacvacultură
  0,014 aniagrement
  127^1164200 parţial8.17.02Acumulare Dragomirna Stotală = 1.922.984 mp, Steren = 461.008 mp, Sconstr_C1 - corp_baraj = 126.682 mp, Sconstr_C2 - golire_fund_deversor = 196 mp, Sconstr_C3 - canal_deversor = 65 mp, Sconstr_C4 - canal_deversor = 858 mp, Sconstr_C5 - anexă = 104 mp, CF nr. 53755 UAT Suceava, Steren = 128.189 mp, CF nr. 32527 UAT Mitocu Dragomirnei, Steren = 273.135 mp, CF nr. 32528 UAT Mitocu Dragomirnei, Steren = 1.060.652 mp, CF nr. 36142 UAT Mitocu Dragomirnei154.799.058CF nr. 53755
  UAT Suceava, extravilan, ape stătătoare, curţi construcţii Steren = 461.008 mp; CF nr. 32527 UAT Mitocu Dragomirnei, extravilan, ape stătătoare Steren = 128.189 mp; CF nr. 32528 UAT Mitocu Dragomirnei, extravilan, ape stătătoare Steren = 273.153 mp; CF nr. 36142 UAT Mitocu Dragomirnei, extravilan, ape stătătoare Steren = 1.060.652 mp
  144.502.782Ţara: România; judeţul Suceava; mun. Suceava; com. Mitocu Dragomirnei;0,0174 aniacvacultură
  0,0174 aniactivităţi economice
  0,0174 aniagrement
  17. În anexă, după numărul curent 137^13 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 137^14-137^18, cu următorul cuprins:
  137^14101314 parţial08.03.01Bazin hidrografic Olt cu toţi afl. de ord I-VI, judeţul Covasna1.215.000CF 24358, UAT Haghig, teren extravilan, ape stătătoare neproductiv TC 9, St = 68.486 mp68.486Ţara: România, judeţul Covasna0,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  137^15101302 parţial08.03.01Bazin hidrografic Olt cu toţi afl. de ord I-VI, judeţul Braşov29.253.400CF 100835, UAT Budila, intravilan, ape curgătoare, albie pr. Valea Seacă, St = 22.567 mp22.567Ţara: România, judeţul Braşov
  0,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 100833, UAT Budila, extravilan, albie pr. Valea Seacă, St= 13349 mp13.3490,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 101913, UAT Budila, extravilan, albie pr. Valea Popii, St = 40.861 mp40.8610,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 106418, UAT Cristian extravilan, albie pr. Ghimbăşel, St = 23.020 mp23.0200.06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 106408, UAT Cristian extravilan, albie
  pr. Ghimbăşel, St = 10.960 mp
  10.9600,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 106165, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 75.971 mp75.9710,0034 aniagrement
  CF 106168, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 88.560 mp88.5600,0034 aniagrement
  CF 106167, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 81.277 mp81.2770,0034 aniagrement
  CF 106166, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 161.180 mp161.1800,0034 aniagrement
  CF 104962, UAT Feldioara, extravilan, albie râu Olt, St = 12.963 mp12.9630,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 105090, UAT Feldioara, extravilan, albie râu Olt, St = 2.763 mp2.7630,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 105116, UAT Feldioara, extravilan, albie râu Olt, St = 8.460 mp8.460
  0,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  137^16653478.28.01Canton hidrotehnic Bod10.567CF 102709, UAT Bod, Steren = 10,800 mp, Sconstruită C1 - canton = 88 mp, Sconstruită anexa = 84 mp, Sconstruită C3 - anexă = 56 mp10.567Ţara: România, judeţul Braşov2.74 aniactivităţi economice
  137^17101275 parţial08.03.01
  Bazin hidrografic Olt cu toţi afl. de ord I-VI, judeţul Vâlcea118.956.500CF 36297, UAT Tomşani extravilan, albie pârâu Bistriţa, St =14.565 mp14.565Ţara: România, judeţul Vâlcea0,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36093, UAT Păuşeşti, extravilan, albie pârâu Otăsău, St = 40.00040.0002 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36159, UAT Băile Govora, extravilan, albie pârâu Govora, St = 12.103 mp12.1032 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 35960, UAT Buneşti, extravilan, albie pârâu Govora, St = 4.987 mp4.9872 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36110, UAT Măldăreşti, extravilan, albie pârâu Luncavăţ, St = 3500035.0002 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36109, UAT Măldăreşti, extravilan, albie pârâu Luncavăţ, St = 37.00037.0002 aniîndepărtare material aluvionar
  137^1863736 parţial08.03.01Bazin hidrografic Olt cu toţi afl. de ord I-VI, judeţul Olt114.057.700CF 53646, UAT Curtişoara extravilan, Balta Curtişoara (Gascarie II), St = 12.030 mp12.030Ţara: România, judeţul Olt0,00314 ani
  acvacultură în ape dulci
  CF 55078 UAT Pleşoiu extravilan, albie pârâu Oporel, St = 68.523 mp68.5230,00314 aniacvacultură în ape dulci
  CF 50165, UAT Ipoteşti extravilan, albie pârâu Darjov, St = 621.328 mp621.3280,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 54054 UAT Bobiceşti, teren neîmprejmuit, râul Olteţ, Steren = 3.770 mp3.7700,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. 52861 UAT Brâncoveni, teren neîmprejmuit râul Olt Steren = 148.259 mp148.2590,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 54070, UAT Rusăneşti, teren neîmprejmuit, Balta Jieni, Steren = 62.470 mp62.4700,00314 aniacvacultură în ape dulci
  CF 56356, UAT Scărişoara, teren neîmprejmuit Balta Jieni Steren = 42.094 mp, situată pe malul drept al Ac. Rusăneşti42.0940,00314 aniacvacultură în ape dulci
  18. În anexă, după numărul curent 142^5 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 142^6-142^10, cu următorul cuprins:
  142^664001 parţial8.03.08Plajă cu destinaţie turistică, suprafaţă = 2.155.365 mp, judeţul Constanţa3.898.140Plaja Mamaia, CF nr. 224615, S = 11.622 mp, teren intravilan, neproductiv; UAT Constanţa19.665Ţara: România, judeţul Constanţa, ABA Dobrogea LitoralTarif plajă categoria I cu funcţia recreere/divertisment - 1,123 lei/mp; tarif plajă categoria I, cu funcţia sportivă - 0,224 lei/mp; tarif plajă categoria a II-a cu funcţia recreere/divertisment - 0,842 lei/mp; tarif plajă categoria a II-a cu funcţia sportivă - 0,168 lei/mp; tarif plajă categoria a III-a cu funcţia recreere/divertisment - 0,561 lei/mp; tarif plajă categoria a III-a cu funcţia sportivă - 0,113 lei/mp; tarif agrement nautic fără motor categoria I - 12,904 lei/mp; tarif agrement nautic cu motor categoria I - 30,857 lei/mp; tarif agrement nautic fără motor categoria a II-a - 7,854 lei/mp; tarif agrement nautic cu motor categoria a II-a - 20,195 lei/mp; tarif agrement nautic fără motor categoria a III-a - 5,05 lei/mp; tarif agrement nautic cu motor categoria a III-a - 15,148 lei/mp4 aniagrement
  Plaja Năvodari, CF nr. 109314, S = 2.156 mp, teren intravilan, neproductiv; CF nr. 109311, S = 2.176 mp, teren intravilan, neproductiv;UAT Năvodari
  7.330Ţara: România, judeţul Constanţa, ABA Dobrogea LitoralTarif plajă categoria I cu funcţia recreere/divertisment - 1,123 lei/mp; tarif plajă categoria I cu funcţia sportivă - 0,224 lei/mp; tarif plajă categoria a II-a cu funcţia recreere/divertisment - 0,842 lei/mp; tarif plajă categoria a II-a cu funcţia sportivă - 0,168 lei/mp; tarif plajă categoria a III-a cu funcţia recreere/divertisment - 0,561 lei/mp; tarif plajă categoria a III-a cu funcţia sportivă - 0,113 lei/mp; tarif agrement nautic fără motor categoria I - 12,904 lei/mp; tarif agrement nautic cu motor categoria I - 30,857 lei/mp; tarif agrement nautic fără motor categoria a II-a - 7,854 lei/mp; tarif agrement nautic cu motor categoria a II-a - 20,195 lei/mp; tarif agrement nautic fără motor categoria a III-a - 5,05 lei/mp; tarif agrement nautic cu motor categoria a III-a - 15,148 lei/mp4 aniagrement
  142^7640008.03.06Marea teritorială2.422.214.931Suprafaţa = 2.214.206.200 mp2.422.214.931Ţara: România, judeţul Constanţa0,044 ani
  cultivare resurse acvatice în regim natural
  0,054 anicultivare resurse acvatice furajat natural/bio
  0,064 anicultivare resurse acvatice furajat convenţional
  5,074 aniinfrastructură de turism şi agrement şi alte activităţi economice (parc acvatic; ponton/construcţii plutitoare-acces, debarcare; adăposturi pescăreşti)
  0,052 aniextragere de resurse nebiologice - nisip, pietriş, rocă
  142^8640038.03.06Marea teritorială1.841.215.127Suprafaţa = 1.683.100 mp
  1.841.215.127Ţara: România, judeţul Tulcea0,044 anicultivare resurse acvatice în regim natural
  0,054 anicultivare resurse acvatice furajat natural/bio
  0,064 anicultivare resurse acvatice furajat convenţional
  5,074 aniinfrastructură de turism şi agrement şi alte activităţi economice (parc acvatic; ponton/construcţii plutitoare-acces, debarcare; adăposturi pescăreşti)
  0,052 aniextragere de resurse nebiologice - nisip, pietriş, rocă
  142^9639988.03.05
  Teren - Apele maritime interioare5.000.000Suprafaţa = 100.000 mp5.000.000Ţara: România, judeţul Constanţa0,044 anicultivare resurse acvatice în regim natural
  0,054 anicultivare resurse acvatice furajat natural/bio
  0,064 anicultivare resurse acvatice furajat convenţional
  5,074 aniinfrastructură de turism şi agrement şi alte activităţi economice (parc acvatic; ponton/construcţii plutitoare - acces, debarcare; adăposturi pescăreşti)
  0,052 ani
  extragere de resurse nebiologice - nisip, pietriş, rocă
  142^10639998.03.05Apele maritime interioare301.414.060Suprafaţa = 275.530.000 mp301.414.060Ţara: România, judeţul Tulcea0,044 anicultivare resurse acvatice în regim natural
  0,054 anicultivare resurse acvatice furajat natural/bio
  0,064 anicultivare resurse acvatice furajat convenţional
  5,07
  4 aniinfrastructură de turism şi agrement şi alte activităţi economice (parc acvatic; ponton/construcţii plutitoare-acces, debarcare; adăposturi pescăreşti)
  0,052 aniextragere de resurse nebiologice - nisip, pietriş, rocă

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naţionale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Bucureşti, 22 decembrie 2021.Nr. 1.283.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!