Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013Data intrării în vigoare 14-06-2013
  Formă consolidată valabilă la data 01-03-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-03-2022 până la data de 23-11-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a Ordinului nr. 65 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013, la data de 01 Martie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 221 din 7 iulie 2015; ORDINUL nr. 415 din 5 septembrie 2016; ORDINUL nr. 798 din 18 aprilie 2018; ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018; ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.____________*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 15 martie 2011.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!