Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 27 din 11 mai 2021privind constituirea Grupului PRO-America
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 12 mai 2021Data intrării în vigoare 12-05-2021
  Formă consolidată valabilă la data 04-05-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-05-2022 până la data de 01-07-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 27 din 11 mai 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 493 din 12 mai 2021, la data de 04 Mai 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 5 din 3 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 10 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă constituirea Grupului PRO-America, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 mai 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 11 mai 2021.Nr. 27.ANEXĂ

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!