Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 619 din 4 mai 2022privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022Data intrării în vigoare 13-05-2022

  Având în vedere art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288, art. 296 alin. (1), art. 298 şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului şi se declară, în condiţiile legii, bun de interes public naţional.
  Articolul 2(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului, conform art. 1, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900“.(2) Partea din imobil dată în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit alin. (1), nu poate primi altă destinaţie.Articolul 3Predarea-preluarea părţii din imobilul prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii împreună cu Ministerul Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuţ Chesnoiu
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 4 mai 2022.Nr. 619. ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  ale unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar (lei)Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul/CUI
  1.Se va atribui.8.12.01.01Teren, categorie de folosinţă: arabilU.A.T. Ciorogârla, judeţul IlfovExtravilan, S = 11.039 mp, Parcela 145, Tarlaua 3914.703,0428Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (CUI 13633330)
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!