Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.681 din 1 martie 2022privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Buna Vestire 7, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03762
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022Data intrării în vigoare 13-05-2022

  Constatând că imobilul din municipiul Iaşi, str. Buna Vestire 7, figurează în continuare în Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, la nr. crt. 905, cu denumirea Casă, având codul LMI IS-II-m-B-03762, deşi conform Adresei Direcţiei monumentelor istorice - Ministerul Culturii, emisă cu nr. 3.025 din 11 ianuarie 1999 în şedinţa din data de 25 noiembrie 1998, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a declasat imobilul,având în vedere Referatul nr. 2.335 din 22 aprilie 2020 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în LMI cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Buna Vestire 7, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03762,în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:
  Articolul 1Imobilul din municipiul Iaşi, str. Buna Vestire 7, având codul LMI IS-II-m-B-03762, se radiază din Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Lucian Romaşcanu
  Bucureşti, 1 martie 2022.Nr. 2.681.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!