Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CUANTUM TOTAL din 13 mai 2022publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE - PARTIDUL ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022Data intrării în vigoare 13-05-2022

  Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeanăCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
  1ALBA  
  150100  900    
  2BIHOR    200  250    
  3BUCUREŞTI    
   1.000 351010 525
  4CONSTANŢA  50         
  5COVASNA      
     30  
  6GORJ       40803535 
  7HARGHITA  100100100  160130   
  8PRAHOVA        30505050
  9SIBIU    60   20 20220
  10TIMIŞ    
     4001550100 
      3002003601.00090885285175205795

  Cuantumul total4295
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2021 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat cotizaţia^1NumelePrenumeleCetăţeniaValoarea cotizaţieiData la care a fost plătită cotizaţia
  1 
       

  Cuantumul total 
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există membri care nu au plătit cotizaţii doar într-o organizaţie/filială şi valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat cotizaţii de la respectivii membri.
  Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2021 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia^1NumelePrenumeleCetăţeniaValoarea donaţieiFelul donaţieiData primirii donaţiei
  1  
       

  Cuantumul total 
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.
  Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2021 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia^1Denumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaţionalitatea donatoruluiCodul unic de înregistrare Valoarea donaţieiFelul donaţieiData primirii donaţiei
  1        

  Cuantumul total 
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.
  Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeanăCuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al donaţiilor primite în luna februarieCuantumul total al donaţiilor primite în luna martieCuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilieCuantumul total al donaţiilor primite în luna maiCuantumul total al donaţiilor primite în luna iunieCuantumul total al donaţiilor primite în luna iulieCuantumul total al donaţiilor primite în luna augustCuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrieCuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrieCuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie
  1 
              

  Cuantumul total0
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  Situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice primite în anul 2021 de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică
  Denumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţiaDenumirea donatoruluiSediul donatoruluiNaţionalitatea donatoruluiObiectul donaţieiValoarea donaţieiData primirii donaţiei
  1       

  Cuantumul total0
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2021 împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş

  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul^1Numele împrumutătoruluiPrenumele împrumutătoruluiCetăţenia împrumutătoruluiValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1       

  Cuantumul total 
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
  Lista persoanelor juridice care au acordat în anul 2021 împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş

  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul^1Denumirea împrumutătoruluiSediul împrumutătoruluiNaţionalitatea împrumutătoruluiCodul unic de înregistrareValoarea împrumutuluiData primirii împrumutuluiTermenul de restituire a împrumutului
  1        

  Cuantumul total 
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ^1 În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
  Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂ
  Sediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeanăCuantumul total în luna ianuarieCuantumul total în luna februarieCuantumul total în luna martieCuantumul total în luna aprilieCuantumul total în luna maiCuantumul total în luna iunieCuantumul total în luna iulieCuantumul total în luna augustCuantumul total în luna septembrieCuantumul total în luna octombrieCuantumul total în luna noiembrieCuantumul total în luna decembrie
  1             

  Cuantumul total0
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2021 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicatăDenumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Organizaţia/ Filiala judeţeanăActivitatea generatoare de venitSursa venituluiCuantum anual
  1 Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii  
  Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială  
  Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic  
  Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială  
  Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale  
  Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu  
   
  Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu  
  Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic  
  Dobânzi bancare  
  ....    

  Cuantumul total0
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice în anul 2021Denumirea partidului politic: ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂSediul partidului politic: Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 4, judeţul Timiş
  Nr. crt.Denumirea formaţiunii nepolitice asociateSediul formaţiunii nepolitice asociateNaţionalitatea formaţiunii nepolitice asociateCodul unic de înregistrare al formaţiunii nepolitice asociateValoarea aportului formaţiunii nepolitice asociateData aportului
  1      

  Cuantumul total0
  Numele şi prenumele reprezentantului legalLup Beniamin
  Semnătura 
  Data întocmirii28.04.2022
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!