Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 674/4.008.I.G./2022pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Nr. 674 din 29 aprilie 2022
 • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. 4.008/I.G. din 15 martie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022Data intrării în vigoare 13-05-2022

  În conformitate cu prevederile art. 12^1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) şi (4), coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 şi 10 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emit următorul ordin:Articolul 1
  (1) Se aprobă componenţa Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu, constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă procedura de lucru a Comisiei tehnice comune, prevăzută în anexa nr. 2.
  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
  Dan-Paul Iamandi
  Anexa nr. 1COMPONENŢAComisiei tehnice comuneComponenţa Comisiei tehnice comune este următoarea:a) preşedinte desemnat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;b) 2 membri desemnaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;c) 2 membri desemnaţi de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;d)
  3 experţi cooptaţi, cu competenţă în arhitectură şi inginerie, cu experienţă de expertizare, verificare, proiectare sau execuţie de lucrări în privinţa securităţii la incendiu, nominalizaţi de organizaţiile profesionale din domeniu, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ca autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor;
  e) secretar desemnat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
  Anexa nr. 2 Deschideți PROCEDURĂ DE LUCRUa Comisiei tehnice comune

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!