Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 799 din 13 mai 2022pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 mai 2022Data intrării în vigoare 25-05-2022

  Având în vedere:– prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 435/2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;– 
  prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:
  – prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;– prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,
  ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia politici servicii sociale, Direcţia politici beneficii sociale, Direcţia generală planificare bugetară şi management financiar din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 mai 2022.Nr. 799.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentrudezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernuluinr. 435/2022


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!