Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 714 din 26 mai 2022privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 27 mai 2022Data intrării în vigoare 27-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 27-05-2022 până la data de 30-03-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Annamária Bogya,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloş
  Bucureşti, 26 mai 2022.Nr. 714.ANEXĂ Deschideți CRITERIIpentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea
  sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate