Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 51 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi - COM(2022) 16
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/329 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2022, Camera Deputaţilor:1. susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi;
  2. subliniază necesitatea eforturilor comune la nivelul Uniunii Europene pentru a identifica cele mai bune practici de ocrotire a valorilor academice şi democratice fundamentale, precum şi de protejare a autonomiei universitare reale;3. recomandă sprijinirea schimburilor de experienţă ale statelor membre în vederea diversificării profilurilor şi formelor de organizare a universităţilor, cu o utilizare extinsă a metodelor de învăţare moderne, digitale şi modulare, adaptate avansului ştiinţific şi tehnic;4. subliniază necesitatea finanţării adecvate a universităţilor, pentru a pune în valoare potenţialul acestora de motor în creşterea economică, pentru furnizarea de răspunsuri la provocările societale şi în vederea facilitării dublei tranziţii digitale şi ecologice;5. recomandă sprijinirea la nivelul Uniunii Europene a parteneriatelor universităţilor cu autorităţile locale şi cu organizaţiile societăţii civile, prin programele de cercetare ştiinţifică, în cadrul spaţiului european comun al educaţiei, precum şi prin programele Ştiinţa deschisă, Erasmus+ şi Europa Digitală;6. recomandă instituirea unui mecanism permanent de consultare pentru identificarea de căi şi mijloace pentru intensificarea cooperării între statele membre în scopul consolidării capacităţilor universitare şi al creşterii competitivităţii universităţilor europene pe plan mondial;7. recomandă sprijinirea universităţilor din Uniunea Europeană în vederea dezvoltării de programe de studii accesibile persoanelor cu dizabilităţi, refugiaţilor şi altor persoane defavorizate sau vulnerabile;8.
  recomandă stabilirea unui cadru de educaţie financiară armonizat în Uniunea Europeană, ca referinţă pentru programele universitare şi pentru activităţile de educaţie financiară;
  9. subliniază utilitatea recunoaşterii învăţării autodidacte pentru asigurarea unui răspuns adaptat nevoilor individuale la provocările învăţământului contemporan;10. subliniază necesitatea unei dezvoltări rapide a învăţământului ingineresc pentru a se asigura compatibilitatea pregătirii profesionale în Uniunea Europeană şi, în consecinţă, libertatea de circulaţie a lucrătorilor;11. recomandă încurajarea cercetării referitoare la dezvoltarea şi aplicarea metodelor didactice experimentale;12. recomandă intensificarea eforturilor pentru extinderea facilităţilor portalului „Studiază în Europa“ şi integrarea acestuia cu alte portaluri de date relevante pentru participarea la cursurile unei universităţi din alt stat membru decât cel de reşedinţă.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  Bucureşti, 21 iunie 2022.Nr. 51.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!