Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 52 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Garantarea securităţii alimentare şi consolidarea rezilienţei sistemelor alimentare - COM(2022) 133
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/330 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 iunie 2022, Camera Deputaţilor:1. susţine Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la garantarea securităţii alimentare şi consolidarea rezilienţei sistemelor alimentare;
  2. susţine programul de sprijin de urgenţă al Uniunii Europene în favoarea Ucrainei, pentru a contribui la atenuarea suferinţelor populaţiei ucrainene cauzate de invazia rusă, prin asigurarea accesului la bunuri şi servicii de bază;3. recomandă sprijinirea diversificării culturilor agricole, pentru a se asigura cetăţenilor un aport echilibrat de fibre, vitamine şi minerale, precum şi garantarea pe termen lung a unei alimentaţii sănătoase, la costuri accesibile;4. recomandă sprijinirea mai puternică, la nivelul Uniunii Europene, a lanţurilor scurte de aprovizionare cu alimente, a micilor producători şi a pieţelor locale, ca parte a politicii agricole, în vederea consolidării securităţii alimentare în paralel cu urmărirea obiectivelor sociale şi de mediu;5. consideră utilă o iniţiativă la nivel mondial pentru a se condamna şi sancţiona distrugerea deliberată a resurselor de hrană ale populaţiei în caz de conflict armat;6. recomandă încurajarea culturilor agricole locale de specii tradiţionale în Africa, ca parte a Agendei de acţiune Uniunea Africană - UE pentru transformarea rurală, cu un impact sporit atât asupra securităţii alimentare globale, cât şi asupra biodiversităţii;7. recomandă promovarea de surse de hrană neconvenţionale pentru Europa, cum ar fi algele, prin cooperare cu parteneri internaţionali cu experienţă, prin intermediul Grupului consultativ pentru cercetarea agricolă internaţională;8.
  recomandă deschiderea mai puternică a programului de cercetare ştiinţifică Orizont Europa pentru întreprinderile mici şi mijlocii, întreprinderile sociale, comunităţile educative preuniversitare şi pentru cele aparţinând societăţii civile, pentru a se asigura promovarea cercetărilor incipiente şi un impact cât mai larg şi mai rapid al rezultatelor cercetării;
  9. recomandă eforturi comerciale, umanitare şi ştiinţifice pentru combaterea malnutriţiei în zonele sărace ale lumii, cu participarea resursei umane locale;10. consideră învăţământul agricol modern şi armonizat la nivelul statelor membre ca fiind esenţial pentru extinderea agriculturii de precizie şi pentru adoptarea pe scară largă în Uniunea Europeană a mijloacelor moderne avansate de management al culturilor agricole, precum şi pentru facilitarea comerţului cu produse agricole pe piaţa unică;11. recomandă intensificarea eforturilor pentru accelerarea trecerii pe scară largă la producţia ecologică de hrană, care nu utilizează îngrăşăminte chimice şi contribuie la bunăstarea animalelor.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  Bucureşti, 21 iunie 2022.
  Nr. 52.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!