Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 54 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă - COM(2022) 140
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/348 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 iunie 2022, Camera Deputaţilor:1. susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă;
  2. recomandă utilizarea oportunităţilor oferite de mediul digital pentru a reduce presiunea activităţilor umane asupra mediului şi pentru crearea unei culturi a serviciilor virtuale în administraţie şi afaceri;3. consideră utilă stoparea distrugerii bunurilor de consum nevândute şi invită la o implicare mai puternică a sectorului de afaceri în proiectarea menită să asigure o valabilitate cât mai mare a produselor;4. recomandă dezvoltarea unui cadru de politică, normativ şi administrativ flexibil, vizând reducerea impactului creşterilor de preţuri asupra consumatorilor şi aplicarea de stimulente pentru adoptarea noilor tehnologii care contribuie la economia circulară;5. recomandă încurajarea adoptării de standarde voluntare de proiectare ecologică şi a unui dialog constant cu sectorul de afaceri în vederea adaptării operative a standardelor de proiectare ecologică la avansul tehnic şi ştiinţific, precum şi la cerinţele pieţei;6. subliniază rolul esenţial al educaţiei în înţelegerea informaţiilor privind mediul, în adoptarea unei conduite de afaceri în care reducerea presiunilor asupra mediului este o prioritate, precum şi dezvoltarea concomitentă a unui proces educativ în care formarea artistică şi educaţia civică să se împletească cu învăţarea noţiunilor de ecologie şi protecţia mediului;7. propune elaborarea unor recomandări cuprinzătoare pentru etichetare conform Regulamentului privind proiectarea ecologică pentru produse sustenabile (ESPR), pentru sprijinirea adoptării şi înţelegerii uniforme şi depline a acesteia de către toţi cei implicaţi din toate statele membre;8.
  recomandă conectarea activităţii Centrului european pentru afaceri circulare la bazele de date ale Agenţiei Europene de Mediu şi la cele care conţin rezultatele programelor de cercetare ale Uniunii Europene, pentru a se asigura utilizarea practică, imediată, pe scară largă, cu un minim de intermediere şi cât mai puţin birocratizată a informaţiilor disponibile;
  9. atrage atenţia asupra potenţialului de reciclare şi modernizare a aparaturii medicale, care poate face obiectul unei strategii de menţinere în uz o perioadă cât mai îndelungată a acesteia, în beneficiul cetăţenilor europeni şi al celor din zonele mai puţin dezvoltate ale lumii;10. recomandă intensificarea cercetărilor pentru proiectarea şi intrarea rapidă în producţie a bateriilor sigure şi mai puţin dependente de materii prime critice pe plan internaţional, precum şi pregătirea cadrului normativ pentru standardizarea acestora şi pentru situaţia când bateriile fac parte din alt produs;11. recomandă o participare cât mai largă a principalilor factori interesaţi la consultări, implicarea artiştilor, designerilor şi ecologilor în elaborarea standardelor de producţie durabilă, acolo unde este cazul, şi în conformitate cu noul Bauhaus european.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  Bucureşti, 21 iunie 2022.
  Nr. 54.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!