Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 55 din 21 iunie 2022privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6), (8) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Coleşa Ilie-Alin, aparţinând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţii în locul domnului deputat Păunescu Silviu-Titus;
  – domnul deputat Flucuş Dumitru, aparţinând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în locul domnului deputat Coleşa Ilie-Alin;– domnul deputat Grădinaru Radu-Vicenţiu, aparţinând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în locul domnului deputat Coleşa Ilie-Alin;– domnul deputat Păunescu Silviu-Titus, aparţinând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru ştiinţă şi tehnologie în locul domnului deputat Ciubuc Ciprian;– domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan, aparţinând Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru constituţionalitate în locul domnului deputat Grosaru Andi-Gabriel;– domnul deputat neafiliat Ciubuc Ciprian este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în locul domnului deputat Flucuş Dumitru;– domnul deputat neafiliat Grosaru Andi-Gabriel este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  Bucureşti, 21 iunie 2022.Nr. 55.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!