Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 792 din 16 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (2) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Scopul transmiterii imobilului prevăzut la alin. (1) priveşte reabilitarea imobilului „Hotel Sport“, în termen de 5 ani de la data preluării, pentru cazarea sportivilor care vor participa la evenimente sportive în municipiul Satu Mare.Articolul 3Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Sportului, precum şi ale instituţiilor din subordinea acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 51/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4În cazul în care Ministerul Sportului constată că municipiul Satu Mare nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 2, iniţiază demersurile pentru transmiterea bunului imobil în domeniul public al statului, în condiţiile legii.Articolul 5(1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Satu Mare, în conformitate cu dispoziţiile art. 78^1 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Ministerul Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 iunie 2022.Nr. 792.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, pentru care se actualizează valoarea de inventar şi se modifică caracteristicile tehnice ca urmare a reevaluării şi datelor din cărţile funciare
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiAdministratorulDescrierea tehnică din inventarul centralizatValoarea din inventarul centralizat (lei)Caracteristicile tehnice actualizateValoarea actualizată (lei)
  279288.26.02Hotel „Sport“ şi restaurantMunicipiul Satu Mare, Str. Mileniului nr. 25, judeţul Satu MareMinisterul Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare (CUI 27441599)48 de locuri de cazare şi 60 de locuri la restaurant, anexe851.128Teren împrejmuit în suprafaţă de 2.524 mp (măsurată) şi construcţii: - C1 - Hotel Restaurant „Sport“, regim de înălţime S + P + 2E, cu o magazie şi o terasă cu suprafaţă construită la sol 487 mp; suprafaţă construită desfăşurată: 1.948 mp - C2 - baracă metalică (parter) cu suprafaţă construită la sol 93 mp; suprafaţă construită desfăşurată 93 mp CF 158951 Satu Mare3.232.034
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare

  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiDescrierea tehnicăPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteValoarea de inventar actualizată (lei)
  279288.26.02Hotel „Sport“ şi restaurantMunicipiul Satu Mare, Str. Mileniului nr. 25, judeţul Satu MareTeren împrejmuit în suprafaţă de 2.524 mp (măsurată) şi construcţii: - C1 - Hotel Restaurant „Sport“, regim de înălţime S + P + 2E, cu o magazie şi o terasă cu suprafaţă construită la sol 487 mp; suprafaţă construită desfăşurată: 1.948 mp - C2 - baracă metalică (parter) cu suprafaţă construită la sol 93 mp; suprafaţă construită desfăşurată 93 mp CF 158951 Satu MareStatul român, prin Ministerul Sportului - Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare (CUI 27441599 Municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare (CUI 4038806)3.232.034
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!