Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 185 din 22 iunie 2022pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 25-06-2022

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 10 martie 2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant pentru anul 2022, în valoare de 2.675.000 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 535 milioane euro, ca parte a ajutorului de stat prevăzut la alin. (1) în scopul achiziţiei de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Finanţarea acestui grant se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei şi/sau din venituri din privatizare potrivit art. 13 alin. (1) şi (2).
  2. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Societatea restituie eventualele sume rămase neutilizate din sumele alocate de Ministerul Finanţelor în acelaşi cont de unde au fost transferate până la data de 30 septembrie 2022.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 22 iunie 2022.Nr. 185.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!