Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 21 din 22 iunie 2022privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2), art. 24 şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe numesc membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani, următorii:1. domnul Babuş Radu;
  2. doamna Bănică Claudia-Cerasela.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 22 iunie 2022.Nr. 21.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!