Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.964/C din 22 iunie 2022pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se stabilesc între valorile minime şi maxime menţionate în anexa prevăzută la art. 1.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care acordarea normei de bază şi a suplimentului corespunzător acesteia implică prelucrarea termică a produselor, determinarea valorii financiare se poate efectua şi prin cumulare, fără a depăşi limitele valorii financiare maxime cumulate ale normelor respective, cu încadrarea între valoarea financiară minimă şi maximă a normei de bază.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), suplimentele care pot fi prelucrate termic împreună cu norma de bază sunt: Norma 17A - hrană caldă, Norma 17B - hrană caldă, Norma 18D şi Norma 18E.Articolul 3Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.365/C/2020 pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2020.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiţiei,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Bucureşti, 22 iunie 2022.Nr. 2.964/C.
  ANEXĂTABEL NOMINALcu valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
  Nr. crt. Norma de hranăCategoriile de persoane private de libertate pentru care se acordăValoare financiară minimă (exclusiv TVA) (lei)Valoare financiară maximă (exclusiv TVA) (lei)
  1.Norma 12C1Supliment pentru zile festive2,692,83
  2.Norma 15Se acordă persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care sa dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative.6,728,93
  3.Norma 16Se acordă persoanelor majore reţinute, arestate preventiv, aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, precum şi celor faţă de care sa dispus o măsură educativă privată de libertate, aflate în centre de detenţie sau centre educative.4,736,91
  4.Norma 17Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.4,736,91
  5.Norma 17ASupliment pentru muncă uşoară şi medie: - hrană rece - hrană caldă0,71 1,580,80 2,80
  6.
  Norma 17BSupliment pentru muncă grea: - hrană rece - hrană caldă0,92 1,821,00 3,10
  7.Norma 17CSupliment antidot0,661,66
  8.Norma 18Bolnavi şi gravide5,458,04
  9.Norma 18A
  Supliment pentru gravide Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5-9 inclusiv, sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naştere).1,992,27
  10.Norma 18BSupliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei, care au născut şi alăptează copilul până la 1 an.2,803,17
  11.Norma 18CSupliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă.1,012,61
  12.Norma 18DSupliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.
  2,513,20
  13.Norma 18ESupliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, distrofice.2,282,70
  14.Norma 19Se acordă ca hrană rece persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative.5,445,71
  15.Norma 20Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reţinute, arestate preventiv şi celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative.5,095,49
  16.Norma 22Se acordă copiilor în vârstă de la 0 la 5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie.4,214,85
  17.Norma 23Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie.5,586,73
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!