Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001Data intrării în vigoare 10-07-2001
  Formă consolidată valabilă la data 31-10-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-07-2022 până la data de 20-04-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001, publicate în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001, la data de 31 Octombrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDONANŢA nr. 69 din 13 august 2004; LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006; ORDONANŢA nr. 18 din 31 ianuarie 2007; LEGEA nr. 168 din 12 iunie 2007; ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009; LEGEA nr. 183 din 26 mai 2009; LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009; LEGEA nr. 345 din 11 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011; LEGEA nr. 162 din 11 iulie 2011; LEGEA nr. 221 din 29 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 aprobată prin LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012; LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 229 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 302 din 27 noiembrie 2015; LEGEA nr. 303 din 27 noiembrie 2015; LEGEA nr. 324 din 16 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016; LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 respinsă de LEGEA nr. 86 din 28 aprilie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018; LEGEA nr. 151 din 24 iulie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 30 iunie 2021; LEGEA nr. 13 din 7 ianuarie 2022; LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022; LEGEA nr. 246 din 20 iulie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Articolul XVIII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 prevede:
  Articolul XVIII(1) Dispoziţiile art. IV, VII şi XI intră în vigoare la data aprobării legii bugetare anuale pe anul următor intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Contractele de finanţare multianuale prevăzute la art. V alin. (1), art. VIII alin. (1), art. XIII alin. (1) şi art. XV alin. (1) se încheie începând cu data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. IV, VII şi XI conform alin. (1), în limita creditelor de angajament aprobate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Teritoriul României este parte a avuţiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii ţării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activităţile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităţilor publice centrale şi locale.