Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 98 din 27 februarie 2015pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015Data intrării în vigoare 30-03-2015
    Formă consolidată valabilă la data 15-08-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-08-2022 până la data de 30-03-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 98 din 27 februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 207 din 30 martie 2015, la data de 15 August 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 513 din 2 august 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:- Referatul de aprobare nr. DG 283 din 25 februarie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- art. 319 lit. b) şi b^1), art. 330 alin. (2), art. 332 alin. (4), (4^1), (5) şi (6) şi art. 336 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 alin. (3) şi (4) şi art. 9 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul 1(1) În sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional, de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează:a) cardul naţional;b)