Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.068/627/2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.068 din 29 iunie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 627 din 28 iunie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 iunie 2021Data intrării în vigoare 01-07-2021
  Formă consolidată valabilă la data 25-08-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-08-2022 până la data de 06-09-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.068/627/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021, la data de 25 August 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de RECTIFICAREA nr. 1.068/627/2021; ORDINUL nr. 1.359/694/2021; RECTIFICAREA nr. 1.068/627/2021; ORDINUL nr. 2.213/937/2021; ORDINUL nr. 2.477/999/2021; ORDINUL nr. 3.011/1.147/2021; ORDINUL nr. 85/29/2022; ORDINUL nr. 113/32/2022; ORDINUL nr. 955/181/2022; ORDINUL nr. 1.133/197/2022; ORDINUL nr. 1.214/227/2022; ORDINUL nr. 1.480/331/2022; ORDINUL nr. 1.617/365/2022; RECTIFICAREA nr. 1.617/365/2022; ORDINUL nr. 2.047/424/2022; ORDINUL nr. 2.285/471/2022; ORDINUL nr. 2.439/528/2022.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 01-04-2022 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ANEXA la ORDINUL nr. 955/181/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 31 martie 2022.
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 2.477/999/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 aHotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2022.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. IM 4.661 din 29.06.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.945 din 28.06.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,