Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014Data intrării în vigoare 30-09-2014
    Formă consolidată valabilă la data 22-08-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-08-2022 până la data de 25-03-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 807 din 17 septembrie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014, la data de 22 August 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016; HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 28 decembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 268 din 2 aprilie 2020; HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020; HOTĂRÂREA nr. 760 din 14 iulie 2021; HOTĂRÂREA nr. 149 din 2 februarie 2022; HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022; HOTĂRÂREA nr. 1.042 din 18 august 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1.La data de 21-04-2022 Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.La data de 09-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018