Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 979 din 3 august 2022pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexele nr. 1 şi 2 laHotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 şi 333 bis din 5 aprilie 2022, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 august 2022.Nr. 979.Anexe nr. 1-2 Deschideți ANEXEpentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniileşi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţice pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!