Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.598 din 7 iulie 2022privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022


  În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;
  – Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare;– Convenţiei nr. 379.109 din 7.07.2022 încheiate între Ministerul Finanţelor şi B.R.D. Groupe Société Générale - S.A.,
  ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul 1În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD 2022/2, emise pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., în valoare nominală totală de 50.205,43 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 7 iulie 2022.Nr. 1.598.ANEXĂPROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat seria BRD 2022/21. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, Ministerul Finanţelor va lansa o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., care se identifică prin seria BRD 2022/2.
  2. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.3. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 29 septembrie 2022.4. Data emisiunii este 29 august 2022.5. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este de 50.205,43 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculate cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013, pentru 2 deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990.6. Emisiunea este formată dintr-un număr de 2 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.7. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare, egală cu valoarea individuală a despăgubirii determinată potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) lit. a) din hotărâre, calculată de B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., pe numele fiecăruia dintre cei 2 deponenţi.8. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 29 septembrie 2022, prin creditarea contului B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.
  9. Plata la scadenţă a valorii nominale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor prin ordin de plată pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF RO361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare.
  ----