Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.196 din 1 august 2022privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  Ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu avizele favorabile ale Consiliului Concurenţei nr. 15.498 din 20.11.2018, respectiv nr. 15.996 din 23.12.2020 privind aprobarea, modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii, modificat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.910/2022*),*) Ordinele ministrului culturii nr. 2.817/2020 şi nr. 2.910/2022 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.în aplicarea dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii nr. 2.955/2022**) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului,**) Ordinul ministrului culturii nr. 2.955/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017***) privind desemnarea Unităţii de Management a Proiectului pentru a prelua integral atribuţiile de Operator de program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,***) Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în aplicarea dispoziţiilor Acordului de program, încheiat între Comitetul Mecanismului financiar al SEE, denumit în continuare CMF, şi Punctul naţional de contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului RO-CULTURA, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:Articolul ISchema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 şi 286 bis din 15 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 22(1) Valoarea totală estimată a bugetului Schemei este de 7.617.504 Euro, respectiv valoarea estimată de 37.459.075,92 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2021 de 4,9175 lei/euro.2.
  La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea:
  - Euro -
  Anul201920202021Total
  Buget total, din care:2.233.7272.072.5423.311.2357.617.504
  Granturi SEE1.898.667,951.761.660,702.814.549,756.474.878,40
  Cofinanţare naţională335.059,05
  310.881,30496.685,251.142.625,60
  3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 25Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni şi 36 de luni, cu începere de la data menţionată în contractul de finanţare. Perioada de implementare a activităţilor nu poate depăşi data de 30 aprilie 2024.
  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică proiectelor depuse şi selectate în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA.Articolul IIIUnitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,

  secretar general
  Bucureşti, 1 august 2022.Nr. 3.196.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!