Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.789/1.784/2022privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 1.789 din 20 iulie 2022
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 1.784 din 1 august 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  Luând în considerare prevederile Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021,având în vedere contractul de finanţare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022,ţinând cont de:– Memorandumul nr. 20/19.223/MN cu tema Nominalizarea membrilor Comitetului de investiţii din cadrul Contractului de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022;– Referatul de aprobare nr. SSCM 337 din 15.07.2022 al Direcţiei generale implementare PNRR şi instrumente financiare,
  în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul investiţiilor şi proiectelor europene şi ministrul finanţelor emit prezentul ordin.Articolul 1Se înfiinţează Comitetul de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Regulamentul de procedură al Comitetului de investiţii este prevăzut în apendicele D la Contractul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloş
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  ANEXĂCOMPONENŢAComitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes,finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României1. Radu Hanga, Bursa de Valori Bucureşti - preşedinte - membru titular2. Oana Arat, Direcţia generală program dezvoltare durabilă - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - director general - membru titular3.
  George Cărpuşor, Direcţia generală implementare PNRR şi instrumente financiare - director general adjunct - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - membru titular
  4. Attila György, secretar de stat - Ministerul Finanţelor - membru titular5. Florin Jianu, preşedinte Consiliul de administraţie - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - desemnat de către Ministerul Finanţelor - membru titular6. Carmen Moraru, secretar de stat - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - membru supleant7. Svetlana Gomboş, Direcţia generală creştere inteligentă, digitalizare - director general - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene –– membru supleant8. Teodora Preoteasa, Direcţia generală programare şi coordonare sistem - director general - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene –– membru supleant9. Boni Cucu, Direcţia generală relaţii financiare internaţionale - director general - Ministerul Finanţelor - membru supleant
  10. Dumitru Nancu, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - director general - membru supleant
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!