Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 14 septembrie 2022privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri mobile şi imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022Data intrării în vigoare 22-09-2022

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri mobile şi imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a actualizării legislaţiei în domeniu, respectiv a înscrierii în cartea funciară, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 14 septembrie 2022.Nr. 1.149.
  ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor mobile şi imobile aflate în domeniului public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, la care se actualizează valoarea de inventar, se modifică codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi adresa, ca urmare a reevaluării, a actualizării legislaţiei în domeniu, respectiv a înscrierii în cartea funciară
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite24326056Administraţia Naţională „Apele Române“
  3. Ordonator terţiar de credite18296163Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

  Nr. crt.Nr. MFCodulde clasificareDenumireaDescrierea tehnicăAdresa
  Anul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)
  1637498.03.01B.H. Prut cu toţi afluenţii de ordinele I-VILungime curs de apă codificat = 1794 km, din care intabulat parţial L = 27,032 kmcurs de apă Prut cu o suprafaţă de 1523411 mp, compusă din: Steren = 31489 mp,CF nr. 51058 UAT Santa Mare, Steren = 52881 mp, CF nr. 51202 UAT Româneşti,Steren = 19666 mp, CF nr. 55392 UAT Ştefăneşti, Steren = 12205 mp, CF nr. 51831UAT Suharău, Steren = 18204 mp, CF nr. 51832 UAT Suharău, Steren = 17278 mp,CF nr. 51829 UAT Suharău, Steren = 8648 mp, CF nr. 51827 UAT Suharău,Steren = 7206 mp, CF nr. 51833 UAT Suharău, Steren = 43095 mp, CF nr. 55610 UATPăltiniş, Steren = 8946 mp, CF nr. 55609 UAT Păltiniş, Steren = 24323 mp, CF nr. 51992 UAT Hudeşti, Steren = 128245 mp, CF nr. 52000 UAT Hudeşti, Steren = 20636 mp, CF nr. 52001 UAT Hudeşti, Steren = 30922 mp, CF nr. 58255 UAT Darabani, Steren = 31497 mp, CF nr. 58252
  UAT Darabani, Steren = 19923 mp, CF nr. 58249 UAT Darabani, Steren = 10722 mp, CF nr. 58256 UAT Darabani, Steren = 78399 mp,CF nr. 58666 UAT Darabani, Steren = 49786 mp, CF nr. 58668 UAT Darabani,Steren = 32336 mp, CF nr. 58671 UAT Darabani, Steren = 37316 mp, CF nr. 58667 UAT Darabani, Steren = 108908 mp, CF nr. 51961 UAT Suharău, Steren = 42950 mp,CF nr. 52145 UAT Hudeşti, Steren = 43165 mp, CF nr. 62144 UAT Coţuşca,Steren = 70255 mp, CF nr. 62143 UAT Coţuşca, Steren = 70857 mp,CF nr. 51375 UAT Mitoc, Steren = 41127 mp, CF nr. 55689 UAT Păltiniş,Steren = 99355 mp, CF nr. 55690 UAT Păltiniş, Steren = 29581 mp, CF nr. 55688UAT Păltiniş, Steren = 40846 mp, CF nr. 52834 UAT Rădăuţi-Prut, Steren = 63644 mp,CF nr. 52835 UAT Rădăuţi-Prut, Steren = 229200 mp, CF nr. 52838 UAT Rădăuţi-Prut, codul hidrografic XIII
  Ţara: România; judeţul: Botoşani;-;-; nr.:-199823.786.287
  2638048.03.03Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. PrutSuprafaţă_totală = 8429367 mp,Steren_Acumulare_Cătămăreşti = 1724800 mp,CF nr. 52103 UAT Mihai EminescuSteren_Acumulare_Cal_Alb = 2116767 mp, CF nr. 50273 UAT Hudeşti
  Steren_Acumulare_Mileanca = 90984 mp, CF nr. 50189 UAT MileancaSteren_Acumulare_Mileanca = 1374816 mp, CF nr. 50190 UAT MileancaSteren_Acumulare_Negreni = 829300 mp, CF nr. 50394 UAT Havârna Steren_Acumulare_Negreni = 2292700 mp, CF nr. 50140 UAT Ştiubeni
  Ţara: România; judeţul: Botoşani;-;-; nr.: -199822.675.879
  3640088.16.01Staţii de pompare D.A. PrutStaţia de pompare SP1 Tecuci, Steren = 614 mp, Sconstr_C1-staţie_pompare = 63 mp, Sdesf_C1-staţie_pompare = 63 mp,Sconstr_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C2-anexa = 12 mp,Sconstr_C3-wc = 2 mp, Sdesf_C3-wc = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 110285, UAT Tecuci;Staţia de pompare SP2 Tecuci, Steren = 412 mp, Sconstr_C1-staţie_pompare = 60 mp, Sdesf_C1-staţie_pompare = 60 mp,Sconstr_C2-anexă = 14 mp, Sdesf_C2-anexă = 14 mp,clădire tip P, CF nr. 110286, UAT Tecuci
  Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; -; nr.: -1970137.494
  4640098.16.01Staţii de pompare D.A. PrutStaţia de pompare SP Simila, Steren = 9930 mp,Sconstr_C1-staţie_pompare = 445 mp, Sdesf_C1-staţie_pompare = 445 mp,Sconstr_C2-staţie_pompare = 120 mp, Sdesf_C2-staţie_pompare = 120 mp,Sconstr_C3-atelier = 75 mp, Sdesf_C3-atelier = 75 mp, Sconstr_C4-compresor = 18 mp,Sdesf_C4-compresor = 18 mp, Sconstr_C5-toaletă = 10 mp, Sdesf_C5-toaletă = 10 mp,Sconstr_C6-toaletă = 2 mp, Sdesf_C6-toaletă = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 73735, UAT Zorleni;Staţia de pompare Prodana, Steren = 7087 mp, Sconstr_C1-birou + magazie = 56 mp,Sdesf_C1-birou + magazie = 56 mp, Sconstr_C2-staţie_pompare = 98 mp,Sdesf_C2-staţie_pompare = 98 mp, Sconstr_C3-staţie_pompare = 303 mp,Sdesf_C3-staţie_pompare = 303 mp, clădire tip P, CF nr. 77601, UAT BârladŢara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr.: -; comuna Zorleni, satul Simila
  197418.059.067
  5642408.17.02Baraj Acumularea PereschivSuprafaţă la NNR = Stotală = 1390241 mp,St = 1367649 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 36395 mp,Sconstr_C2-turn_manevră = 26 mp,Sconstr_C3-corp_baraj = 5073 mp,Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2742 mp,Sconstr_C5-golire_fund = 477 mp,CF nr. 61871, UAT Podu Turcului;St = 22592 mp,Sconstr_C1-descărcător_ape_mari = 3573 mp,Sconstr_C2-golire_de_fund = 200 mp,CF nr. 50679, UAT Boghesti; volum total = 16,6 mil. mc, Vaten = 9,55 mil. mc.Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Podu Turcului; -; nr.: -; judeţul Vrancea, comuna Bogheşti197720.340.373
  6642428.17.02Acumularea CătămăreştiVolum total = 17,95 mil. mc, Vaten = 9,87 mil. mc, Stotală = 1724800 mp, CF nr. 52103, UAT Mihai EminescuŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mihai Eminescu; -; nr.: -; Botoşani197911.683.956
  7642438.17.02Acumularea nepermanentă CâmpeniSuprafaţă la NNR = Steren = 104900 mp, Sconstr_C1-baraj = 23793 mp,
  Sconstr_C2-descărcător = 288 mp, Sconstr_C3-descărcător = 4957 mp; CF = 52198, UAT Flămânzi
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Flămânzi; -; nr.: -; satul Câmpeni19857.174.693
  8642448.17.02Acumularea Cal AlbVolum total = 16,28 mil. mc, Vaten = 10,15 mil. mc, Stotală = 2116767 mp, CF nr. 50273, UAT HudeştiŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Hudeşti; -; nr.: -; Botoşani19759.443.967
  9642458.17.02
  Acumularea MileancaCF = 50189, UAT Mileanca, Steren = 90984 mp, CF nr. 50190, UAT Mileanca, Sconstr_C1-baraj = 5734 mp, Sconstr_C2-golire_fund = 447 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 3801 mp, Sconstr_C4-călugăr = 18 mp, Steren = 1374816 mp, Stotală = 1465800 mp, Vaten = 8,25 mil. mc, Volum total = 14,35 mil. mcŢara: România; judeţul: Botoşani;comuna Mileanca; -; nr.: -; DAP197513.391.761
  10642468.17.02Acumularea NegreniVolum total = 25,6 mil. mc, Vaten = 15,3 mil. mc, Stotală = 3122000 mp, St = 829300 mp, CF nr. 50394, UAT Havârna; St = 2292700 mp, CF nr. 50140, UAT Ştiubeni
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Ştiubieni; -; nr.: -; DAP197615.069.023
  11642488.17.02Acumularea EzerStotală = 675400 mp, Steren = 80700 mp, CF nr. 55911 UAT Dorohoi, Steren = 15500 mp, CF nr. 51008 UAT Hilişeu-Horia, Steren = 37700 mp, CF nr. 51009 UAT Hilişeu-Horia, Steren = 28300 mp, CF nr. 51081 UAT Hilişeu-Horia, Steren = 513200 mp, CF nr. 51088 UAT Hilişeu-HoriaŢara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -; comuna Hilişeu-Horia19967.425.493
  12
  642498.17.03Acumularea nepermanentă Lozova I (Schela)Steren = 29644 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 24198 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevra = 36 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 360 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 1987 mp, CF nr. 108265, UAT SchelaŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Schela; -; nr.: -19871.972.137
  13642508.17.03Acumularea nepermanentă Lozova II (Lupele)Steren = 27594 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 9502 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 11 mp,
  Sconstr_C3-canal_de_golire_fund = 1594 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 4849 mp, CF nr. 108043 UAT Pechea
  Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Pechea; -; nr.: -19871.507.449
  14642528.17.03Acumularea nepermanentă IjdileniStotală_teren = 33766 mp, Steren = 21546 mp, Sconstr_C1-baraj = 8502 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 53 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 518 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 3954 mp, CF nr. 103706, UAT Frumusita, Steren = 12220 mp, Sconstr_C1-baraj = 7488 mp, CF nr. 102014, UAT ScânteieştiŢara: România;
  judeţul: Galaţi; comuna Frumuşiţa; -; nr.: -; comuna Scânteieşti
  19863.005.096
  15642538.17.03Acumularea nepermanentă FrumuşiţaSteren = 30789 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 11938 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 156 mp, Sconstr_C3-canal_de_golire_de_fund = 818 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 1735 mp, CF nr. 103711, UAT FrumuşiţaŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Frumuşiţa; -; nr.: -19852.423.751
  16
  642548.17.02Acumularea Tansa BelceştiSteren = 3684415 mp, Sconstr_C1-dig = 181262 mp, Sconstr_C2-rigolă = 5791 mp, Sconstr_C3-turn_manevră = 12 mp, Sconstr_C4-rigolă = 653 mp, Sconstr_C5-canal_deversor = 38719 mp, CF nr. 62720 UAT BelceştiŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; nr.: -197529.337.550
  17642558.17.02Acumularea Podu IloaieiVolum total = 37,82 mil. mc, Vaten = 27,2 mil. mc, Stotală = 2348244 mp, CF nr. 60934, UAT Podu IloaieiŢara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr.: -; Iaşi196419.844.885
  18642568.17.02Acumularea CucuteniSuprafaţă la NNR = St = 1032354 mp, Sconstr_C1-corp_baraj_carosabil = 30241 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 4705 mp, Sconstr_C3-călugăr = 16 mp, CF nr. 63321, UAT Leţcani, volum total = 14,2 mil. mc, Vaten = 7,85 mil. mcŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Leţcani; -; nr.: -19645.550.923
  1964257
  8.17.02Acumularea EzăreniSteren = 574142 mp, Sconstr_C1-baraj = 12102 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 42 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 554 mp, Sconstr_C4-canal_descărcător_de_ape_mari = 2081 mp, CF nr. 90774 UAT MiroslavaŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: -19641.615.706
  20642588.17.02Acumularea CiurbeştiSuprafaţă la NNR = Stotală = 1605157 mp, St = 307695 mp, Sconstr_C1-baraj = 11793 mp, Sconstr_C2-călugăr = 16 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 4854 mp,
  CF nr. 67321, UAT Ciurea, St = 1297462 mp, Sconstr_C1-dig = 1464 mp, CF nr. 80381, UAT Miroslava, volum total = 11,77 mil. mc, Vaten = 6,98 mil. mc
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr.: -19642.831.277
  21642598.17.02Baraj Acumularea AroneanuSuprafaţă la NNR = Stotală = 715060 mp, St = 679416 mp, CF nr. 64735, UAT Aroneanu, St = 35644 mp, CF nr. 63526, UAT Popricani, volum total = 7,25 mil. mc, Vaten = 4,06 mil. mcŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Aroneanu; -; nr.: -19642.004.759
  22642608.17.02Acumularea Ciric IIIVolum total = 2,6 mil. mc, Vaten = 1,75 mil. mc, Steren = 182242 mp, Sconstr_C1-dig = 16475 mp, Sconstr_C2-călugăr = 59 mp, Sconstr_C3-deversor = 11107 mp, CF nr. 146349, UAT IaşiŢara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; nr.: -; Iaşi197813.251.191
  23642628.17.02Acumularea Pârcovaci
  Steren = 945081 mp, CF nr. 60736 UAT DeleniŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Deleni; -;nr.: -198487.265.327
  24642648.17.03Acumularea nepermanentă VânătoriSteren = 78571 mp, Sconstr_C3-descărcător_de_ape_mari = 11604 mp, Sconstr_C4-turn_manevră = 66 mp, Sconstr_C5-corp_baraj = 25708 mp, Sconstr_C6-golire_de_fund = 443 mp, CF nr. 63900 UAT PopricaniŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Popricani; -; nr.: -19832.978.540
  25
  642658.17.03Acumularea nepermanentă CârligStotală = 103102 mp, St = 101102 mp, CF nr. 62504, UAT Popricani, St = 2000 mp, CF nr. 62722, UAT PopricaniŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Popricani; -; nr.: -19831.606.522
  26642668.17.02Acumularea SârcaSuprafaţă la NNR = St = 1165574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37079 mp, Sconstr_C2-călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10494 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2247 mp,
  Sconstr_C5-dig = 3542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălţaţi, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Bălţaţi -; nr.: -198433.682.976
  27642678.17.02Acumularea RediuSteren = 210000 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 17 mp, Sconstr_C4-corp_baraj = 8416 mp, Sconstr_C5-canal_descărcător_de_ape_mari = 2435 mp, Sconstr_C6-canal_golire_de_fund = 2906 mp, CF nr. 69757, UAT RediuŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Rediu; -;
  nr.: -
  19888.694.394
  28642698.17.03Acumularea nepermanentă BarcaSuprafaţă expropriată = St = 48016 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 23193 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3346 mp, Sconstr_C3-canal = 572 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 112 mp, CF nr. 80411, UAT Miroslava, volum total = 8,7 mil. mc, Vaten = 8,7 mil. mcŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iaşi19848.003.684
  29642728.17.03Acumularea nepermanentă CornetSuprafaţă expropriată = St = 35268 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 13800 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3858 mp, Sconstr_C3-canal = 146 mp, CF nr. 80382, UAT Miroslava, volum total = 3,9 mil. mc, Vaten = 3,9 mil. mcŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iaşi19845.539.749
  30642778.17.02Acumularea TungujeiSuprafaţă la NNR = Stotală = 2776862 mp, St = 715118 mp, CF nr. 60818, UAT Tibana, St = 2061744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp,
  Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3850 mp, CF nr. 61728, UAT Ţibăneşti, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr.: -; Iaşi1987110.147.655
  31642788.17.02Acumularea CrăieştiSteren = 283007 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 30196 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 47 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 516 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 4050 mp, CF nr. 50875, UAT BozieniŢara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bozieni; -; nr.: -
  199017.195.499
  32642798.17.03Polderul VultureştiStotală_teren = 197710 mp, Steren = 5957 mp, Sconstr_C1 = 3798 mp, CF nr. 72522, UAT Negreşti, Steren = 166 mp, Sconstr_C1 = 166 mp, CF nr. 72523, UAT Negreşti, Steren = 60410 mp, Sconstr_C1 = 59711 mp, CF nr. 72524, UAT Negreşti, Steren = 7287 mp, Sconstr_C1 = 7287 mp, CF nr. 71322, UAT Vultureşti, Steren = 1537 mp, Sconstr_C1 = 1537 mp, CF nr. 71323, UAT Vultureşti, Steren = 122353 mp, Sconstr_C1 = 121562 mp, CF nr. 71324, UAT VultureştiŢara: România; judeţul: Vaslui;
  oraşul Negreşti; -; nr.: -; comuna Vultureşti
  199613.621.174
  33642808.17.02Acumularea MânjeştiStotală_teren = 3321499 mp, Steren = 2497247 mp, CF nr. 72996, UAT Muntenii de Jos, Steren = 824252 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 95065 mp, Sconstr_C2-turn_control = 48 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 2166 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 15231 mp, CF nr. 74808, UAT OlteneştiŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Muntenii de Jos; -; nr.: -; comuna Olteneşti
  197737.528.096
  34642818.17.02Acumularea RoşieştiSteren = 158567 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 16920 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 13 mp, Sconstr_C3-canal_de_golire = 320 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2304 mp, CF nr. 71846, UAT RoşieştiŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; nr.: -19792.298.401
  35642828.17.02Acumularea Puşcaşi
  CF = 70522, UAT Puşcaşi, Steren = 34238 mp, Sconstr_C1-canal_golire_fund = 1859 mp, Sconstr_C2-canal_ape_mari = 8130 mp, CF nr. 70388, UAT Laza, Steren = 1899987 mp, Sconstr_C1-baraj = 72804 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 36 mp, Sconstr_C3-canal_golire_fund = 41 mp, Stotală = 1934225 mp, Vaten = 10,77 mil. mc, Volum total = 17,5 mil. mcŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Puşcaşi; -; nr.: -; Vaslui197334.813.473
  36642838.17.02Acumularea SoleştiCF = 70297, UAT Micleşti, Steren = 981885 mp, CF nr. 70237, UAT Soleşti, Sconstr_C1-baraj = 95489 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3-anexă = 26 mp, Sconstr_C4-canal_golire_fund = 2480 mp,
  Sconstr_C5-canal_ape_mari = 11152 mp, Steren = 3450900 mp, Stotală = 4432785 mp, Vaten = 30,32 mil. mc, Volum total = 46,89 mil. mc
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; nr.: -; Vaslui197439.693.279
  37642848.17.02Acumularea CăzăneştiStotală_teren = 1814863 mp, Steren = 921076 mp, CF nr. 60260, UAT Drăguşeni, Steren = 893787 mp, Sconstr_C1-turn_manevră = 61 mp, Sconstr_C2-canal_golire_de_fund = 2309 mp, Sconstr_C3-canal_de_ape_mari = 12232 mp, Sconstr_C4-corp_baraj = 87388 mp, CF nr. 72495, UAT Negreşti
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Drăguşeni; -; nr.: -; judeţul Vaslui, oraşul Negreşti197527.327.402
  38642858.17.02Acumularea TrohanSteren = 240630 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 26871 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 43 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 415 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2832 mp, CF nr. 70408, UAT GârceniŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Gârceni; -; nr.: -19819.265.192
  39642868.17.02Acumularea Râpa AlbastrăStotală_teren = 2086496 mp, Steren = 804147 mp, CF nr. 71047, UAT Băcani, Steren = 1282349 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 89327 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 78 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 1683 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 22492 mp, CF nr. 73688, UAT ZorleniŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Băcani; -; nr.: -; comuna Zorleni197545.427.300
  40642878.17.02
  Acumularea Cuibul VulturilorStotală_teren = 3633833 mp, Steren = 132599 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 102279 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 81 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 1707 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 11527 mp, CF nr. 70961, UAT Ciocani, Steren = 3501234 mp, CF nr. 71143, UAT PoganaŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ciocani; -; nr.: -; comuna Pogana197966.616.322
  41642888.17.02Acumularea DeleaCF = 76656, UAT Vaslui, Sconstr_C1-baraj = 20302 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 10 mp,
  Sconstr_C3-canal_golire_fund = 50 mp, Sconstr_C4-canal_ape_mari = 1711 mp, Steren = 84883 mp, Vaten = 1,92 mil. mc, Volum total = 2,42 mil. mc
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr.: -; Vaslui19744.364.572
  42642898.17.03Acumularea nepermanentă Valea SeacăStotală_teren = 148268 mp, Steren = 143957 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 26047 mp, Sconstr_C2-turn_de_manevră = 13 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 225 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 7481 mp, CF nr. 73721, UAT Zorleni, Steren = 4311 mp, Sconstr_C1-canal_golire_de_fund = 2234 mp,
  Sconstr_C2-canal_de_ape_mari = 2077 mp, CF nr. 77589, UAT Bârlad
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Zorleni; -; nr.: -; municipiul Bârlad19731.519.466
  43642908.17.02Acumularea PungeştiStotală_teren = 428625 mp, Steren = 427046 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 27528 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 86 mp, Sconstr_C3-canal_golire_de_fund = 209 mp, Sconstr_C4-canal_de_ape_mari = 2596 mp, CF nr. 70407, UAT Gârceni, Steren = 1579 mp,
  Sconstr_C1-canal_golire_de_fund = 77 mp, Sconstr_C2-canal_de_ape_mari = 358 mp, CF nr. 70937, UAT Pungeşti
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Pungeşti; -; nr.: -; comuna Gârceni19767.702.990
  44652508.28.01Cantonul PereschivSuprafaţă teren = 2538 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-anexă = 14 mp, C4-beci_subteran = 19 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-anexă = 14 mp, C4-beci_subteran = 19 mp; Tip clădire = P; CF = 60810, UAT Podu Turcului
  Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Podu Turcului; -; nr.: -1977502.737
  45652518.28.01Cantonul PlopanaSuprafaţă teren = 2365 mp; Suprafaţă construită = 90 mp; Suprafaţă desfăşurată = 180 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 60334, CF nr. 60335, UAT PlopanaŢara: România; judeţul: Bacău; comuna Plopana; -; nr.: -; Bacău1998796.069
  46652528.28.01
  Cantonul (SM) OnceştiSuprafaţă teren = 6143 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 77 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 154 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 60744, UAT OnceştiŢara: România; judeţul: Bacău; comuna Onceşti; -; nr.: -1998395.255
  47652538.28.01Cantonul CătămărăştiSuprafaţă teren = 7700 mp; Suprafaţă construită = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexă = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; Tip clădire = P;CF = 51788, UAT Mihai EminescuŢara: România;
  judeţul: Botoşani; satul Cătămăreşti; -; nr.: -; Botoşani
  1998652.755
  48652548.28.01Cantonul CâmpeniSuprafaţă teren = 3800 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 100 mp, C2-magazie = 201 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 200 mp, C2-magazie = 201 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50823, UAT FlămânziŢara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Flămânzi; -; nr.: -; Botoşani1998151.574
  49652558.28.01Cantonul Cal AlbSuprafaţă teren = 2700 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 152 mp, S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 152 mp, S_C2-magazie = 90 mp, S_C3-beci = 5 mp; Tip clădire = P; CF = 50205, UAT HudeştiŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Hudeşti; -; nr.: -; Botoşani199869.729
  50652568.28.01Cantonul MileancaSuprafaţă teren = 2137 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp, S_C4-bucătărie = 8 mp;
  Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-centrală = 12 mp, S_C3-grajd = 150 mp, S_C4-bucătărie = 8 mp; Tip clădire = P; CF = 50108, UAT Mileanca
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; nr.: -; Botoşani19981.136.073
  51652578.28.01Cantonul NegreniSuprafaţă teren = 1600 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 156 mp, S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp, S_C4-beci = 4 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 156 mp, S_C2-magazie = 60 mp, S_C3-magazie = 10 mp, S_C4-beci = 4 mp; Tip clădire = P; CF = 50121, UAT Ştiubeni
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; nr.: -; Ştiubeni199860.525
  52652588.28.01Cantonul ŞtefăneştiSuprafaţă teren = 5200 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 93 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 186 mp; Tip clădire = P + 1E; CF = 55236, UAT ŞtefăneştiŢara: România;judeţul: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; -; nr.: -1984166.310
  53652598.28.01
  Cantonul HorodişteaSuprafaţă teren = 2426 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; Tip clădire = P; CF = 50336, UAT PăltinişŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Păltiniş; -; nr.: -; Botoşani1998332.479
  54652608.28.01Cantonul DorohoiSuprafaţă teren = 4125 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hala = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 97 mp,
  S_C2-hala = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; Tip clădire = P; CF = 51689, UAT Dorohoi
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; str. Stelian Gheorghiu; nr.: -; DAP1988133.884
  55652618.28.01Cantonul EzerSuprafaţă teren = 4055 mp; Suprafaţă construită = Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-anexă = 121 mp; Suprafaţă desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 174 mp, Sdesf_C2-anexă = 121 mp; Tip clădire = P + 1; CF = nr. 55292, UAT DorohoiŢara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -1997
  209.844
  56652638.28.01Cantonul Rădăuţi-PrutSuprafaţă teren = 1300 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 61 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 122 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-grup_sanitar = 6 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50349, UAT Rădăuţi-PrutŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Rădăuţi-Prut; - ; nr.: -; Botoşani1998186.988
  57652658.28.01
  Staţia meteo RăuseniSuprafaţă teren = 2030 mp; Suprafaţă construită = C1-staţie_meteo = 82 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-staţie_meteo = 246 mp; Tip clădire = S + P + E; CF = 50152, UAT RăuseniŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Răuseni; -; nr.: -; Botoşani1998558.786
  58652678.28.01Cantonul VameşSuprafaţă teren = 2146 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 111 mp, C2-anexă = 68 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 111 mp, C2-anexă = 68 mp; Tip clădire = P; CF = 102065, UAT Tudor Vladimirescu
  Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tudor Vladimirescu; -; nr.: -197588.528
  59652698.28.01Cantonul Vasile AlecsandriSuprafaţă teren = 2100 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 134 mp, C2-anexă = 73 mp, C3-anexă = 6 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 134 mp, C2-anexă = 73 mp, C3-anexă = 6 mp; Tip clădire = P; CF = 104716, UAT BranişteaŢara: România;judeţul: Galaţi; comuna Braniştea; -; nr.: -1998842.518
  60652728.28.01Cantonul DrăgăneştiSuprafaţă teren = 833 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 82 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-anexă = 25 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 162 mp, C2-anexă = 68 mp, C3-anexă = 25 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 101693, UAT DrăgăneştiŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Drăgăneşti; -; nr.: -1998104.708
  61652748.28.01
  Cantonul PriponeştiSuprafaţă teren = 17740 mp; Suprafaţă construită = C1 = 134 mp, C2 = 9 mp, C3 = 45 mp, C4 = 25 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1 = 134 mp, C2 = 9 mp, C3 = 45 mp, C4 = 25 mp; Tip clădire = P; CF = 100581, UAT PriponeştiŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Priponeşti; -; nr.: -1956194.172
  62652758.28.01Cantonul GhidigeniSuprafaţă teren = 760 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 89 mp, C2-anexă = 72 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 152 mp, C2-anexă = 72 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 101946, UAT Ghidiceni
  Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Ghidigeni; -; nr.: -; str. Chrissoveloni nr. 94198328.189
  63652778.28.01Cantonul MunteniSuprafaţă teren = 1805 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 88 mp, C2-anexă = 69 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 88 mp, C2-anexă = 69 mp; Tip clădire = P; CF = 101938, UAT MunteniŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Munteni; -; nr.: -1998
  32.643
  64652788.28.01Cantonul nr. 2 PrutSuprafaţă teren = 720 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 65 mp, C2-wc = 4 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 65 mp, C2-wc = 4 mp, Tip clădire = P + 1; CF = 101411, UAT VlădeştiŢara: România;judeţul: Galaţi; comuna Vlădeşti; -; nr.: -199812.370
  65652798.28.01Cantonul nr. 3 PrutSuprafaţă teren = 921 mp;
  Suprafaţă construită = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 20 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 160 mp, C2-anexă = 20 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 103700, UAT Măstăcani
  Ţara: România;judeţul: Galaţi; comuna Măstăcani; -; nr.: -19438.123
  66652808.28.01Cantonul nr. 4 PrutSuprafaţă teren = 727 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 64 mp, C2-anexă = 12 mp, C3-wc = 4 mp, C4-magazie = 63 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 128 mp, C2-anexă = 12 mp, C3-wc = 4 mp, C4-magazie = 60 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 105403, UAT Folteşti
  Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Folteşti; -; nr.: -19989.935
  67652828.28.01Cantonul nr. 7 PrutSuprafaţă teren = 646 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 66 mp, C2-magazie = 28 mp, C3-magazie = 40 mp, C4-anexă = 22 mp, C5-magazie = 20 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 132 mp, C2-magazie = 28 mp, C3-magazie = 40 mp, C4-anexă = 22 mp, C5-magazie = 20 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 103956, UAT FrumuşiţaŢara: România;
  judeţul: Galaţi; comuna Frumuşiţa; -; nr.: -
  19437.816
  68652838.28.01Cantonul nr. 8 PrutSuprafaţă teren = 1368 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 66 mp, C2-anexă = 55 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 66 mp, C2-anexă = 55 mp; Tip clădire = P; CF = 111073, UAT TuluceştiŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti; -; nr.: -19435.519
  69
  652848.28.01Cantonul nr. 9 PrutSuprafaţă teren = 7962 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 214 mp, C2-anexă = 106 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 214 mp, C2-anexă = 106 mp; Tip clădire = P; CF = 111085, UAT TuluceştiŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti; -; nr.: -1998942.761
  70652868.28.01Cantonul GhimiaSuprafaţă teren = 1999 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 124 mp, C2-anexă = 117 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 124 mp, C2-anexă = 117 mp; Tip clădire = P; CF = 120504, UAT GalaţiŢara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; -; nr.: -1998259.470
  71652878.28.01Staţia meteo BereştiSuprafaţă teren = 3094 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 65 mp, C2-anexă = 21 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 65 mp, C2-anexă = 21 mp; Tip clădire = P; CF = 101659, UAT BereştiŢara: România;
  judeţul: Galaţi; oraşul Bereşti; -; nr.: -
  1998111.325
  72652888.28.01Cantonul BelceştiSt = 2646 mp, CF nr. 60564, UAT Belceşti, clădire tip P, Sconstr = 300 mp, Sdesf = 300 mpŢara: România;judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; nr.: -1998143.868
  7365289
  8.28.01Cantonul Podu IloaieiSuprafaţă teren = 9229 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 125 mp, S_C2-anexă = 116 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 44 mp, S_C5-anexă = 56 mp, S_C6-anexă = 35 mp, S_C7-anexă = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 125 mp, S_C2-anexă = 116 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 44 mp, S_C5-anexă = 56 mp, S_C6-anexă = 35 mp, S_C7-anexă = 73 mp; Tip clădire = P; CF = 60906, UAT Podu IloaieiŢara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr.: -; Iaşi1998879.017
  7465290
  8.28.01Cantonul CucuteniSuprafaţă teren = 3954 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 87 mp, C2-magazie = 63 mp, C3-anexă = 29 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 87 mp, C2-magazie = 63 mp, C3-anexă = 29 mp; Tip clădire = P; CF = 61791, UAT LeţcaniŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Leţcani; -; nr.: -; satul Cogeasca199894.074
  75652918.28.01Cantonul TrifeştiSuprafaţă teren = 800 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 103 mp,
  S_C2-anexă = 98 mp, S_C3-anexă = 13 mp, S_C4-anexă = 4 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 103 mp, S_C2-anexă = 98 mp, S_C3-anexă = 13 mp, S_C4-anexă = 4 mp; Tip clădire = P; CF = 60173, UAT Trifeşti
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Trifeşti; -; nr.: -; Iaşi1998903.449
  76652928.28.01Cantonul EzăreniSuprafaţă teren = 1864 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 136 mp, C2-anexă = 155 mp, C3-beci = 21 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 136 mp, C2-anexă = 155 mp,
  C3-beci = 21 mp; Tip clădire = P; CF = 92170, UAT Miroslava
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: - 1998143.380
  77652938.28.01Cantonul CiurbeştiSuprafaţă teren = 2273 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 97 mp, C3-anexă = 26 mp, C4-beci = 23 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 97 mp, C3-anexă = 26 mp, C4-beci = 23 mp; Tip clădire = P; CF = 70556, UAT CiureaŢara: România; judeţul: Iaşi;
  comuna Ciurea; -; nr.: -
  199866.689
  78652948.28.01Cantonul AroneanuSuprafaţă teren = 3914 mp;Suprafaţă construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 108 mp, C3-beci = 26 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 108 mp, C3-beci = 26 mp; Tip clădire = P; CF = 67109, UAT AroneanuŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Aroneanu; -; nr.: -199878.656
  7965296
  8.28.01Cantonul UngheniSuprafaţă teren = 1530 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 112 mp, C2-anexă = 74 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 146 mp, C2-anexă = 74 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 62991, UAT UngheniŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ungheni; -; nr.: -1998124.951
  80652988.28.01Cantonul PârcovaciSuprafaţă teren = terenul este înscris la numărul MF 64262; Suprafaţă construită = C1-anexă = 131 mp, C2-anexă = 199 mp, C3-canton = 118 mp, C4-anexă = 9 mp, C5-anexă = 51 mp, C6-anexă = 53 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-anexă = 131 mp, C2-anexă = 199 mp, C3-canton = 236 mp, C4-anexă = 9 mp, C5-anexă = 51 mp, C6-anexă = 53 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 60736, UAT DeleniŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Deleni; -; nr.: -1998860.488
  81652998.28.01Cantonul HălceniSt = 18069 mp, CF nr. 60331, UAT Vlădeni, Clădire tip P + 1, Sconstr = 445 mp, Sdesf = 890 mpŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vlădeni; -; nr.: -
  1998479.664
  82653008.28.01Cantonul VânătoriSuprafaţă teren = terenul este înscris la numărul MF 64264; Suprafaţă construită = C1-canton = 87 mp, C2-anexă = 139 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 169 mp, C2-anexă = 139 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 63900 UAT PopricaniŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Popricani; -; nr.: -1998406.174
  83653018.28.01Cantonul Sârca
  Suprafaţă teren = 1334 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 86 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 166 mp; Tip clădire = P + 1;CF = 61101, UAT BălţaţiŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Bălţaţi; -; nr.: -; satul Sârca1998465.493
  84653028.28.01Cantonul RediuSuprafaţă teren = terenul este înscris la nr. MFP 64267 - Acumularea Rediu; Suprafaţă construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 151 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 237 mp, C2-anexă = 151 mp; Tip clădire = P + 1E + M; CF = 69757, UAT Rediu
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Rediu; -; nr.: -1988766.097
  85653038.28.01Cantonul PlopiSuprafaţă teren = 3692 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 88 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 88 mp; Tip clădire = P; CF = 60801, UAT BelceştiŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; nr.: -; satul Munteni1998
  176.192
  86653048.28.01Cantonul GrozeştiSuprafaţă teren = 707 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 98 mp, C2-anexă = 68 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 98 mp, C2-anexă = 68 mp; Tip clădire = P; CF = 61302 UAT GrozeştiŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Grozeşti; -; nr.: -199879.000
  87653058.28.01Cantonul Chipereşti
  Suprafaţă teren = 1677 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 95 mp, S_C2-anexă = 64 mp, S_C3-anexă = 79 mp, S_C4-anexă = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 285 mp, S_C2-anexă = 64 mp, S_C3-anexă = 79 mp, S_C4-anexă = 5 mp; Tip clădire = P + 1 + M; CF = 60439, UAT TutoraŢara: România; judeţul: Iaşi; satul Chipereşti; -; nr.: -; Iaşi1998258.082
  88653078.28.01Cantonul TungujeiSuprafaţă teren = 1000 mp; Suprafaţă construită = Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sconstr_C2-anexă = 12 mp,
  Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sconstr_C4-anexă = 25 mp, Sconstr_C5-anexă = 12 mp; Suprafaţă desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 194 mp, Sdesf_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C4-anexă = 25 mp, Sdesf_C5-anexă = 12 mp; Tip clădire = P + M; CF = nr. 61183, UAT Ţibăneşti
  Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr.: -; Iaşi1998802.965
  89653088.28.01Cantonul CiureaSuprafaţă teren = 1030 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 100 mp, C2-anexă = 79 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 154 mp, C2-anexă = 79 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70575 UAT CiureaŢara: România;
  judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr.: -
  1998222.720
  90653098.28.01Cantonul CrăieştiSuprafaţă teren = 1870 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 85 mp, C2-anexă = 69 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 170 mp, C2-anexă = 69 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 50860, UAT BozieniŢara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bozieni; -; nr.: -1988182.951
  91653108.28.01Cantonul DrânceniSuprafaţă teren = 2275 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexă = 18 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 110 mp, S_C2-anexă = 18 mp; Tip clădire = P; CF = 70457, UAT DrânceniŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Drânceni; -; nr.: -; Vaslui1998461.819
  92653118.28.01Cantonul Broscoşeşti
  Suprafaţă teren = 1342 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 111 mp, S_C2-anexă = 76 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 111 mp, S_C2-anexă = 76 mp; Tip clădire = P; CF = 72116, UAT Lunca BanuluiŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Lunca Banului; -; nr.: -; Vaslui1998340.864
  93653128.28.01Cantonul TrohanSuprafaţă teren = 3780 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 98 mp, S_C2-anexă = 97 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 98 mp,
  S_C2-anexă = 97 mp; Tip clădire = P; CF = 70080, UAT Gârceni
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Gârceni; -; nr.: -; Vaslui1998102.532
  94653138.28.01Cantonul SH BârladSuprafaţă teren = 1114 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 108 mp, S_C2-anexă = 63 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 324 mp, S_C2-anexă = 63 mp; Tip clădire = P + 2; CF = 72470, UAT BârladŢara: România;judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr.: -; DJ 2421998
  227.792
  95653148.28.01Cantonul DeleaSuprafaţă teren = 2964 mp; Suprafaţă construită = 183,75 mp; Suprafaţă desfăşurată = 183,75 mp; Tip clădire = P; CF =; Suprafaţă utilă = mpŢara: România; judeţul: Vaslui;MRJ Vaslui; -; nr.: -; Vaslui1998144.941
  96653158.28.01Cantonul NegreştiSuprafaţă teren = 2019 mp;
  Suprafaţă construită = S_C1-canton = 116 mp, S_C2-anexă = 75 mp, S_C3-anexă = 21 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 348 mp, S_C2-anexă = 75 mp, S_C3-anexă = 21 mp; Tip clădire = P+2; CF = 70412, UAT Negreşti
  Ţara: România;judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; Str. Gării; nr.: 35; Vaslui1998268.626
  97653168.28.01Cantonul MărăşeniSuprafaţă teren = 915 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Tip clădire = P + 1;
  CF = 70193, UAT Ştefan cel Mare
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ştefan cel Mare; -; nr.: -; Vaslui1998175.119
  98653178.28.01Cantonul Ştefan cel MareSuprafaţă teren = 2168 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2-anexă = 307 mp, S_C3-anexă = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2-anexă = 307 mp, S_C3-anexă = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70221, UAT Ştefan cel MareŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ştefan cel Mare; -; nr.: -; DN 15D1998
  212.596
  99653188.28.01Cantonul PungeştiSuprafaţă teren = 1895 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexă = 54 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexă = 54 mp; Tip clădire = P; CF = 70081, UAT GârceniŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Pungeşti; -; nr.: -; Vaslui19981.137.608
  100653208.28.01Cantonul Buhăieşti
  Suprafaţă teren = 2366 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexă = 73 mp, S_C3-anexă = 31 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2-anexă = 73 mp, S_C3-anexă = 31 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70159, UAT VultureştiŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vultureşti; - ; nr. : -; Vaslui1998210.775
  101653218.28.01Cantonul CăzăneştiSuprafaţă teren = 958 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 60 mp, S_C2-anexă = 66 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 60 mp, S_C2-anexă = 66 mp; Tip clădire = P; CF = 70411, UAT NegreştiŢara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; -; nr.: -; DC 135199884.182
  102653228.28.01Cantonul MânjeştiSuprafaţă teren = 1301 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 118 mp, S_C2-anexă = 70 mp, S_C3-anexă = 35 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 118 mp, S_C2-anexă = 70 mp, S_C3-anexă = 35 mp; Tip clădire = P; CF = 72472, UAT OlteneştiŢara: România;
  judeţul: Vaslui; satul Mânjeşti; -; nr.: -; Vaslui
  1998109.652
  103653238.28.01Cantonul SoleştiSuprafaţă teren = 3550 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 121 mp, C2-anexă = 62 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 121 mp, C2-anexă = 62 mp; Tip clădire = P; CF = 70989 UAT SoleştiŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; nr.: -1998
  128.127
  104653248.28.01Cantonul CrasnaSuprafaţă teren = 1513 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 83 mp, S_C2-anexă = 78 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 166 mp, S_C2-anexă = 78 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70429, UAT AlbeştiŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Crasna; -; nr.: -; Vaslui1998181.566
  105653258.28.01Cantonul
  Roşieşti-Gară
  Suprafaţă teren = 3459 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2-anexă = 73 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70386, UAT RoşieştiŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; nr.: -; Vaslui1998202.464
  106653268.28.01Cantonul Roşieşti (ac.)Suprafaţă teren = 2060 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-anexă = 28 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 85 mp,
  S_C2-anexă = 28 mp; Tip clădire = P; CF = 70385, UAT Roşieşti
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; -; nr.: -; Vaslui1998123.740
  107653278.28.01Cantonul Cuibul VulturilorSuprafaţă teren = 2816 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 96 mp, S_C2-anexă = 107 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 96 mp, S_C2-anexă = 107 mp; Tip clădire = P; CF = 70156, UAT CiocaniŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Ciocani; -; nr.: -; Vaslui
  1998121.131
  108653288.28.01Cantonul Râpa AlbastrăSuprafaţă teren = 4218 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 73 mp, S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexă = 67 mp, S_C4-anexă = 62 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 73 mp, S_C2-canton = 61 mp, S_C3-anexă = 67 mp, S_C4-anexă = 62 mp; Tip clădire = P; CF = 70850, UAT ZorleniŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Zorleni; -; nr.: -; Vaslui1998202.812
  109
  653298.28.01Cantonul Valea SeacăSuprafaţă teren = 2591 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 81 mp, S_C2-anexă = 115 mp, S_C3-anexă = 48 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 81 mp,S_C2-anexă = 115 mp, S_C3-anexă = 48 mp; Tip clădire = P; CF = 70751, UAT ZorleniŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Perieni; -; nr.: -; Vaslui199843.292
  110653308.28.01Cantonul TutovaSuprafaţă teren = 638 mp;
  Suprafaţă construită = 75 mp; Suprafaţă desfăşurată = 150 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70406, UAT Tutova
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Tutova; -; nr.: -; Vaslui1998208.458
  111653318.28.01Cantonul BăcăoaniSuprafaţă teren = 1778 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 87 mp, S_C2-anexă = 77 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 174 mp, S_C2-anexă = 77 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70802, UAT Muntenii de JosŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Băcăoani; -; nr.: -; DN 241998207.373
  112653328.28.01Staţia meteo HuşiSuprafaţă teren = 3034 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 109 mp, C2-anexă = 36 mp, C3-anexă = 19 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 109 mp, C2-anexă = 36 mp, C3-anexă = 19 mp; Tip clădire = P; CF = 76380, UAT HuşiŢara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; -; nr.: -1998686.170
  113
  653348.28.01Spaţiu laborator Darabani (SM Darabani)Scotă_teren = 30,67 mp, S_cote_părţi_comune = 3263/10000, Sutilă_C1-U2 = 33,8 mp, CF nr. 51101-C1-U2 UAT DarabaniŢara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; -; nr.: -199854.107
  1141015118.03.01B.H. Siret şi subbazinul Bârlad cu toţi afluenţii mal stâng râul SiretLungime curs de apă codificat = 833 km, din care intabulat parţial L = 24,7 km curs de apă Siret, cu o suprafaţă de 4964917 mp, compusă din: Steren = 20000 mp, CF nr. 106512 UAT Umbrăreşti, Steren = 74488 mp, CF nr. 106602 UAT Umbrăreşti, Steren = 25582 mp, CF nr. 106498 UAT Lieşti, Steren = 30020 mp, CF nr. 104884 UAT Cosmeşti, Steren = 502 mp, CF nr. 125389 UAT Galaţi, Steren = 12391 mp, CF nr. 103520 UAT Iveşti, Steren = 173508 mp, CF nr. 105121 UAT Braniştea, Steren = 1011046 mp,
  CF nr. 104224 UAT Movileni, Steren = 1076518 mp, CF nr. 107069 UAT Cosmeşti, Steren = 1024695 mp, CF nr. 108229 UAT Nicoreşti, Steren = 542441 mp,CF nr. 108477 UAT Iveşti, Steren = 524020 mp, CF nr. 111418 UAT Umbrăreşti, Steren = 449706 mp, CF nr. 111419 UAT Umbrăreşti, codul hidrografic XII
  Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr.: -199845.423.154
  1151015448.03.01B.H. Dunăre aferent D.A. PrutLungime curs de apă codificat = 20 km, din care intabulat parţial L = 0,42 km curs de apă Dunăre cu o suprafaţă de 78542 mp, compusă din: Steren = 42824 mp, CF nr. 127534 UAT Galaţi, Steren = 35718 mp, CF nr. 132059 UAT Galaţi, codul hidrografic XIVŢara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr.: -199811.223.294
  116
  1016888.03.03Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate B.H. Prut acumulări judeţul IaşiSuprafaţă_totală = 17755658 mp, Steren_Acumulare_Tansa_Belceşti = 3684415 mp, CF nr. 62720 UAT Belceşti, Steren_Acumulare_Podu_Iloaiei = 2348244 mp, CF nr. 60934 UAT Podu Iloaiei, Steren_Acumulare_Cucuteni = 1032354 mp, CF nr. 63321 UAT Leţcani, Steren_Acumulare_Ezăreni = 574142 mp, CF nr. 90774 UAT Miroslava, Steren_Acumulare_Ciurbeşti = 307695 mp, CF nr. 67321 UAT Ciurea, Steren_Acumulare_Ciurbeşti = 1297462 mp, CF nr. 80381 UAT Miroslava, Steren_Acumulare_Aroneanu = 679416 mp, CF nr. 64735 UAT Aroneanu, Steren_Acumulare_Aroneanu = 35644 mp, CF nr. 63526 UAT Popricani, Steren_Acumulare_Ciric_III = 182242 mp, CF nr. 146349 UAT Iaşi, Steren_Acumulare_Pârcovaci = 945081 mp, CF nr. 60736 UAT Deleni, Steren_Acumulare_Hălceni = 496678 mp, CF nr. 60305 UAT Vlădeni, Steren_Acumulare_Hălceni = 2261840 mp, CF nr. 60258 UAT Gropniţa, Steren_Acumulare_Hălceni = 1080902 mp, CF nr. 60114 UAT Şipote, Steren_Acumulare_Sârca = 1165574 mp, CF nr. 61294 UAT Bălţaţi, Steren_Acumulare_Rediu = 210000 mp, CF nr. 69757 UAT Rediu, Steren_Acumulare_Plopi = 1453969 mp, CF nr. 60801 UAT BelceştiŢara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr.: -199859.042.594
  1171077678.28.01Canton şi anexeSuprafaţă teren = 3990 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 61 mp, S_C2-anexă = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 61 mp, S_C2-anexă = 91 mp, S_C3-grup_sanitar = 7 mp; Tip clădire = P;CF = 73966, UAT Vaslui
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 11991176.098
  1181168078.28.01Canton exploatare TecuciSuprafaţă teren = 1587 mp; Suprafaţă construită = C1 = 107 mp, C2 = 66 mp, C3 = 25 mp, C4 = 23 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1 = 321 mp, C2 = 66 mp, C3 = 25 mp, C4 = 23 mp; Tip clădire = P + 2; CF = 106475, UAT TecuciŢara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; str. Cuza Vodă nr. 121985
  518.081
  1191210368.17.02Acumularea Poşta ElanVt = 9,65 mil. mc, Vat. = 3,85 mil. mc, Stotală = 1127192 mp, S_teren_lac = 1033033 mp, S_teren_baraj = 94159 mp, S_C1-baraj = 36821 mp, S_C2-turn_manevră = 47 mp, S_C3-canal_golire_fund = 415 mp, S_C4-canal_ape_mari = 3728 mp, CF nr. 70465, UAT VutcaniŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vutcani; -; nr.: -; Poşta Elan200111.748.677
  1201210378.28.01Cantonul Poşta Elan
  Suprafaţă teren = 991 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 101 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 101 mp; Tip clădire = P; CF = 70393, UAT VutcaniŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Poşta Elan; -; nr.: -2001332.944
  1211611738.28.01Cantonul ŞendreniSuprafaţă teren = 5050 mp; Suprafaţă construită = C1-birouri = 143 mp, C2-wc = 12 mp, C3-magazie = 95 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-birouri = 143 mp, C2-wc = 12 mp, C3-magazie = 95 mp; Tip clădire = P; CF = 101455, UAT ŞendreniŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Şendreni; -; nr.: -198261.209
  1221638228.30.03Staţia automată pluviometrică PP-42 AvrămeniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Avrămeni; -; nr.: -201543.525
  1231638238.30.03Staţia automată pluviometrică PP-43 BălăbăneştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Bălăbăneşti; -; nr.: -201542.182
  1241638248.30.03Staţia automată pluviometrică PP-44 BogdanaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Bogdana; -; nr.: -201542.144
  1251638258.30.03Staţia automată pluviometrică PP-45 GhergheştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui;
  comuna Ghergheşti; -; nr.: -
  201543.649
  1261638268.30.03Staţia automată pluviometrică PP-46 BuciumeniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Buciumeni; -; nr.: -201541.821
  1271638278.30.03Staţia automată pluviometrică PP-47 Buneşti-Avereşti
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Buneşti-Avereşti; -; nr.: -201543.477
  1281638288.30.03Staţia automată pluviometrică PP-48 CiureaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr.: -201543.645
  1291638298.30.03
  Staţia automată pluviometrică PP-49 SmulţiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Smulţi; -; nr.: -201542.182
  1301638308.30.03Staţia automată pluviometrică PP-50 CozmeştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Cozmeşti; -; nr.: -201543.477
  1311638318.30.03Staţia automată pluviometrică PP-51 BrăeştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Brăeşti; -; nr.: -201542.546
  1321638328.30.03Staţia automată pluviometrică PP-52 FloreştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Floreşti; -;
  nr.: -
  201543.649
  1331638338.30.03Staţia automată pluviometrică PP-53 DeleştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Deleşti; -; nr.: -201543.259
  1341638348.30.03Staţia automată pluviometrică PP-54 Dobrovăţ
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Dobrovăţ; -; nr. -201543.146
  1351638358.30.03Staţia automată pluviometrică PP-55 Gârceni (Pungeşti)Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Gârceni; -; nr.: -201543.259
  1361638368.30.03
  Staţia automată pluviometrică PP-56 MădârjacDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Mădârjac; -; nr.: -201542.393
  1371638378.30.03Staţia automată pluviometrică PP-57 PlugariDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Plugari; -; nr.: -201542.546
  1381638388.30.03Staţia automată pluviometrică PP-58 PoienariDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Neamţ; comuna Poienari; -; nr.: -201543.277
  1391638398.30.03Staţia automată pluviometrică PP-59 RomaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Roma; -; nr. -201543.277
  1401638408.30.03Staţia automată pluviometrică PP-60 ScânteiaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Scânteia; -; nr.: -201543.146
  1411638418.30.03Staţia automată pluviometrică PP-61 SuharăuDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Suharău; -; nr.: -2015
  43.525
  1421638428.30.03Staţia automată pluviometrică PP-62 TanacuDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Tanacu; -; nr.: -201543.259
  1431638438.30.03Staţia automată pluviometrică PP-63 Târgu BujorDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi;
  oraşul Târgu Bujor; -; nr.: -
  201542.182
  1441638448.30.03Staţia automată pluviometrică PP-63 Valea UrsuluiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Neamţ; comuna Valea Ursului; -; nr.: -201543.277
  1451638458.30.03Staţia automată pluviometrică PP-65 Voineşti
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Voineşti; -; nr.: -201543.277
  1461638468.30.03Staţia automată pluviometrică PP-66 VorniceniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Vorniceni; -; nr.: -201543.277
  1471638478.30.03Staţia automată pluviometrică
  PP-67 Vutcani
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Vutcani; -; nr.: -201542.144
  1481638488.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-68 FeldioaraDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vrancea; satul Feldioara; -; nr.: -2015129.407
  149163849
  8.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-69 GalbeniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vrancea; satul Galbeni; -; nr.: -2015134.268
  1501638508.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-73 StancaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; localitatea Stânca; -; nr.: -2015135.300
  151163851
  8.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-77 ŞtefăneştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; -; nr.: -2015136.221
  1521638528.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-78 DorohoiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr.: -2015137.942
  1531638538.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-79 DângeniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; satul Hulub; -; nr.: -2015132.118
  1541638548.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-80 TodireniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Todireni; -; nr.: -2015137.102
  1551638558.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-83 Pădureni
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; satul Pădureni; -; nr.: -2015138.581
  1561638568.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-84 CătămăreştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; satul Cătămăreşti-Deal; -; nr.: -2015142.483
  1571638578.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-85 Todireni
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Todireni; -; nr.: -2015132.788
  1581638588.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-86 Nicolae BălcescuDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; localitatea Nicolae Bălcescu; -; nr.: -2015147.519
  1591638598.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-990 OroftianaDenumire = staţie automată cu senzori
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Oroftiana; -; nr.: -2015139.139
  1601638608.30.03Staţia automată hidrometrică Q10 RădăuţiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Botoşani; comuna Rădăuţi-Prut; - ; nr.: -2015183.766
  1611638628.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-55 Rateşu Cuzei
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Rateşu Cuzei; -; nr.: -2015148.388
  1621638638.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-57 CodăeştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Codăeşti; -; nr.: -2015145.288
  1631638648.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-59 Oprişiţa
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Oprişiţa; -; nr.: -2015144.110
  1641638658.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-60 VineţeştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Vineţeşti; -; nr.: -2015147.084
  165163866
  8.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-61 CurteniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Curteni; -; nr.: -2015131.695
  1661638678.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-62 BăcaniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Băcani; -; nr. -2015137.806
  1671638688.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-64 RădeniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Rădeni; -; nr.: -2015143.807
  1681638698.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-75 FălciuDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Fălciu; -; nr.: -2015137.097
  1691638708.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-94 Dimitrie CantemirDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Hurdugi; -; nr.: -2015143.213
  1701638718.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-95 MurgeniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România;
  judeţul: Vaslui; oraşul Murgeni; -; nr.: -
  2015135.440
  1711638738.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-992 SoleştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; nr.: -2015140.499
  1721638748.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-993 Puieşti
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; comuna Puieşti; -; nr.: -2015140.540
  1731638758.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-995 CrasnaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; satul Crasna; -; nr.: -2015143.568
  174163876
  8.30.03Staţia automată hidrometrică Q6 BârladDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; -; nr. -2015136.896
  1751638778.30.03Staţia automată hidrometrică Q12 VasluiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr.: -2015148.390
  1761638788.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-63 PlopanaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Bacău; comuna Plopana; -; nr.: -2015130.248
  1771638798.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-65 LipovaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Bacău; comuna Lipova; -; nr.: -2015137.338
  1781638808.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-66 FichiteştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Bacău; satul Fichiteşti; -; nr.: -2015139.365
  1791638818.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-67 BosiaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Bacău; satul Bosia; -; nr.: -2015
  138.966
  1801638828.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-53 ŢibanaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibana; -; nr.: -2015144.509
  1811638838.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-56 Satu NouDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi;
  satul Satu Nou; -; nr.: -
  2015149.069
  1821638848.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-74 PrisăcaniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Prisăcani; -; nr.: -2015147.919
  1831638858.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-81 VlădeniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vlădeni; -; nr.: -2015147.794
  1841638868.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-82 VictoriaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Victoria; -; nr.: -2015136.122
  1851638878.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-87 ŞipoteDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România;
  judeţul: Iaşi; comuna Şipote; -; nr.: -
  2015139.187
  1861638888.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-88 Vama cu TableDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Deleni; -; nr.: -2015155.524
  1871638898.30.03
  Staţia automată hidrometrică AHSS-89 Podul IloaieiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr.: -2015146.350
  1881638908.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-90 CârjoaiaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; satul Cârjoaia; -; nr.: -2015138.132
  189
  1638918.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-91 Târgu FrumosDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Târgu Frumos; -; nr.: -2015138.810
  1901638928.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-92 IaşiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; nr.: -2015
  145.621
  1911638938.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-93 IaşiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; nr.: -2015141.582
  1921638948.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-97 CiureaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; -;
  nr.: -
  2015118.671
  1931638958.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-802 HârlăuDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Hârlău; -; nr.: -2015138.931
  1941638968.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-803 IaşiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România;
  judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -; nr.: -
  2015135.412
  1951638978.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-991 FrenciugiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; satul Frenciugi; -; nr.: -2015134.743
  1961638988.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-994 Holboca
  Denumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Holboca; -; nr.: -2015139.119
  1971638998.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-996 BelceştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; -; nr.: -2015137.872
  1981639008.30.03Staţia automată hidrometrică 997 AM. AC. TANSADenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi;comuna Belceşti; -; nr.: -2015144.578
  1991639018.30.03Staţia automată hidrometrică Q7 UngheniDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ungheni; -; nr.: -2015123.202
  200163902
  8.30.03Staţia automată hidrometrică Q9 ChipereştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Iaşi; satul Chipereşti; -; nr.: -2015125.541
  2011639038.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-51 TecuciDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; -; nr.: -2015130.439
  202
  1639048.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-71 CudalbiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Cudalbi; -; nr.: -2015135.381
  2031639058.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-72 PecheaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Pechea; -; nr.: -2015133.445
  204
  1639068.30.03Staţia automată hidrometrică AHSS-96 FârţăneştiDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Fârţăneşti; -; nr.: -2015132.497
  2051639078.30.03Staţia automată hidrometrică Q8 OanceaDenumire = staţie automată cu senzoriŢara: România; judeţul: Galaţi; comuna Oancea; -; nr.: -2015149.533
  TOTAL 956.345.418
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!