Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (02.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.863 din 30 august 2022privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Păunescu" din oraşul Recaş, judeţul Timiş
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022Data intrării în vigoare 22-09-2022

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.193/2015*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016,*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.193/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 2.08.2022 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“ din oraşul Recaş, judeţul Timiş,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.421 din 8.08.2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“ din oraşul Recaş, judeţul Timiş,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“, cu sediul în oraşul Recaş, str. Mihail Sadoveanu nr. 5, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „profesional“ (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „agricultură“, calificarea profesională „agricultor culturi de câmp (învăţământ special)“, calificarea profesională „agricultor culturi de câmp (Programul «A doua şansă»)“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, începând cu anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“ din oraşul Recaş, judeţul Timiş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.Articolul 3Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat autorizată Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“ din oraşul Recaş, judeţul Timiş, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat acreditată Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“, oraşul Recaş, judeţul Timiş.
  Articolul 4Capacitatea maximă de şcolarizare este de 54 de formaţiuni de studiu în două schimburi, maximum 32 de formaţiuni de studiu în schimbul unu şi 22 de formaţiuni de studiu în schimbul doi.Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“ din oraşul Recaş, judeţul Timiş, este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 6Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat acreditată Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“ din oraşul Recaş, judeţul Timiş, Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2022.Nr. 4.863.ANEXĂJudeţul Timiş
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu“ Recaş3/3.06.2022 Oraşul Recaş, str. Mihail Sadoveanu nr. 5, tel: 0256/330530, cesrecas@yahoo.comProfesional/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Agricultură Agricultor culturi de câmp (învăţământ special)RomânăCu frecvenţă
  Agricultor culturi de câmp (Programul „A doua şansă“)
  Capacitate maximă de şcolarizare - 54 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!