Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (02.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.961 din 30 august 2022pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Kids Club Baloteşti" din satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022Data intrării în vigoare 22-09-2022

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.672/2019*) privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Happy Kids Club - S.R.L. din comuna Baloteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit „Kids Club Baloteşti“ din comuna Baloteşti,*) Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.672/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.ţinând cont de Referatul de aprobare nr. 5.533 din 10.08.2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit „Kids Club Baloteşti“ din satul Baloteşti, comuna Baloteşti,
  având în vedere Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 2.08.2022,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Începând cu anul şcolar 2022-2023, activitatea de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit „Kids Club Baloteşti“ din Strada Viselor nr. 1, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, program „prelungit“ şi program „normal“, limba de predare „română“, se va desfăşura şi în sediul din Strada Amurgului nr. 165/18, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.(2) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit „Kids Club Baloteşti“ din satul Baloteşti, comuna Baloteşti, are o capacitate maximă de şcolarizare de 2 formaţiuni de studiu/1 schimb, pentru sediul din Strada Amurgului nr. 165/18, satul Baloteşti, comuna Baloteşti.Articolul 2S.C. Happy Kids Club - S.R.L., unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit „Kids Club Baloteşti“ din satul Baloteşti, comuna Baloteşti, Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2022.Nr. 4.961.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!