Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (02.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.968 din 30 august 2022pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European Bacău" din municipiul Bacău, judeţul Bacău
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022Data intrării în vigoare 22-09-2022

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c), respectiv ale art. 29^1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Adresa Asociaţiei Centrul de Studii European Bacău - România din municipiul Bacău, judeţul Bacău, nr. 15 din 31.08.2021, înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) cu nr. 3.677 din 1.09.2021, pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, judeţul Bacău,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.057/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European“ din municipiul Bacău,luând în considerare art. 9 din Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 21.06.2022, având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.732 din 19.08.2022 privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, judeţul Bacău,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului director al Asociaţiei Centrul de Studii European Bacău - România din municipiul Bacău nr. 20 din 20.08.2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se desfiinţează unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“, cu sediul în str. Spiru Haret nr. 6, municipiul Bacău, judeţul Bacău, cu nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ şi „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“.Articolul 2(1) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar are obligaţia de a comunica unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, judeţul Bacău, prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.(2) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, judeţul Bacău, are dreptul de a contesta decizia ministrului educaţiei privind desfiinţarea în termen de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiilor prezentului ordin, conform reglementărilor legale în vigoare.
  Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, judeţul Bacău, nu mai are dreptul de a şcolariza elevi în anul I la nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ şi „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“, menţionate la art. 1, începând cu anul şcolar 2022-2023, şi va desfăşura procesul de învăţământ în lichidare.Articolul 4Ministerul Educaţiei, Asociaţia Centrul de Studii European Bacău - România, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European Bacău“ din municipiul Bacău, judeţul Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2022.Nr. 4.968.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!