Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (02.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.969 din 30 august 2022privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Castelul zânelor" din municipiul Bucureşti, sectorul 3
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022Data intrării în vigoare 22-09-2022

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c), respectiv ale art. 29^1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,luând în considerare Adresa Societăţii Comerciale VANE FORTUNA - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 3, nr. 42 din 17.06.2022 privind solicitarea de desfiinţare a unităţii de învăţământ Grădiniţa „Castelul zânelor“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) cu nr. 4.878 din 18.07.2022,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Asociatului unic al Societăţii Comerciale VANE FORTUNA - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 3, nr. 2 din 17.06.2022,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.034/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Vane Fortuna - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Castelul zânelor“ din municipiul Bucureşti, ţinând cont de art. 11 din Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 2.08.2022, având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.737 din 19.08.2022 privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Castelul zânelor“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se desfiinţează unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Castelul zânelor“, cu sediul în str. Nicolae Roşu nr. 7, municipiul Bucureşti, sectorul 3, cu nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program prelungit“.Articolul 2(1) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar are obligaţia de a comunica unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Castelul zânelor“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.(2) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Castelul Zânelor“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, are dreptul de a contesta decizia ministrului educaţiei privind desfiinţarea în termen de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiilor prezentului ordin, conform reglementărilor legale în vigoare.
  Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Castelul zânelor“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, nu mai are dreptul de a şcolariza copii la nivelul de învăţământ „preşcolar“ şi va desfăşura procesul de învăţământ în lichidare începând cu anul şcolar 2022-2023.Articolul 4Ministerul Educaţiei, Societatea Comercială VANE FORTUNA - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 3, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Castelul zânelor“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2022.Nr. 4.969.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!