Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (02.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.106 din 30 august 2022privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. "ANE EDU CARE" - S.R.L. din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Edu Care" din municipiul Piteşti, judeţul Argeş
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022Data intrării în vigoare 22-09-2022

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.170 din 28.07.2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. „ANE EDU CARE“ - S.R.L. din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Edu Care“ din municipiul Piteşti, judeţul Argeş,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie S.C. „ANE EDU CARE“ - S.R.L. din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Edu Care“ din strada Armand Călinescu nr. 11, municipiul Piteşti, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program normal şi prelungit“, începând cu anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autorizarea de funcţionare provizorie conferă S.C. „ANE EDU CARE“ - S.R.L. din municipiul Piteşti calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Edu Care“, cu sediul în municipiul Piteşti, menţionate la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Edu Care“ din municipiul Piteşti are următoarele obligaţii:a) de a angaja personal didactic de conducere şi de predare, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea, în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „program normal şi prelungit“, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie;c) de a întocmi şi înainta Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Edu Care“ din municipiul Piteşti, judeţul Argeş, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.
  Articolul 5S.C. „ANE EDU CARE“ - S.R.L. din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Edu Care“ din municipiul Piteşti, judeţul Argeş, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2022.Nr. 5.106.
  ANEXĂJudeţul Argeş
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Edu Care“6/24.06.2022S.C. „ANE EDU CARE“ - S.R.L.Municipiul Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 11, tel: 0760/404040, gradi.edu.care@gmail.com Preşcolar   RomânăPN, PP
  Capacitate maximă de şcolarizare: 6 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 6 formaţiuni de studiu/schimbul 1)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!