Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 28 octombrie 2022privind aprobarea modelului de steag al judeţului Mureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 24-11-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul de steag al judeţului Mureş, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului de steag al judeţului Mureş sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Marin Ţole,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 octombrie 2022.
  Nr. 1.340.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.MODELULde steag al judeţului MureşFaţă
  Verso
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului de steag al judeţului MureşDescrierea steaguluiModelul de steag al judeţului Mureş reprezintă o pânză de formă dreptunghiulară, cu proporţia dintre lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, având fondul de culoare albă.În partea centrală, la mijloc, este amplasată stema judeţului Mureş.Ambele feţe ale steagului (faţă şi verso) sunt identice.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.
  Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema judeţului Mureş se compune dintr-un scut sfertuit, cuprinzând, în primul cartier, pe fond roşu, o piesă istorică alcătuită dintr-un motiv central, de formă ovală, şi din buline alungite din aur; în cartierul doi, pe câmp de azur, se află o construcţie cu poarta închisă, cu şapte ferestre şi două turnuri, cu acoperiş conic retezat, totul din argint; în cartierul trei, tot pe fond de azur, se află o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru.În ultimul cartier, pe fond roşu, se află trei brâuri ondulate de argint.Semnificaţia elementelor însumate– piesa metalică din primul cartier este cunoscută sub denumirea „Fibula de la Suseni“, izvor arheologic de inestimabilă valoare, aparţinând fazei de început a epocii fierului. Ea reflectă nivelul de cultură materială şi spirituală al locuitorilor de pe aceste meleaguri, al geto-dacilor, în ansamblu;– construcţia evocă ctitoriile importante de pe aceste locuri, precum şi sistemul de fortificaţii specific epocii feudale;– balanţa, însemn heraldic care evocă justiţia socială, face aluzie la echilibrul şi cumpătarea locuitorilor, amintind, totodată, rolul activităţilor comerciale în progresul social;– brâurile argintii transpun în stemă bogăţia hidrologică a judeţului şi desemnează râurile Mureş, Târnava Mică şi Niraj.
  Culoarea albă simbolizează aspiraţia spre pace, onestitate, valori pozitive. Aceste calităţi caracterizează judeţul şi locuitorii săi.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!