Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.816 din 9 noiembrie 2022pentru modificarea anexelor nr. 9, 10 şi 12 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 24-11-2022


  În temeiul prevederilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, cu modificările ulterioare,ministrul antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 9 Macheta certificatului de clasificare, nr. 10 Macheta licenţei de turism şi nr. 12 Macheta brevetului de turism la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
  Cătălin Canciu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 noiembrie 2022.Nr. 1.816.Anexa nr. 1(Anexa nr. 9 la normele metodologice)Macheta certificatului de clasificare
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 10 la normele metodologice)Macheta licenţei de turism
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 12 la normele metodologice)Macheta brevetului de turism
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!