Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.493 din 21 noiembrie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 24-11-2022


  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei personal şi structuri sanitare prin Biroul drepturi salariale nr. A.R. 20.892/2022,având în vedere:– Adresa Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate nr. IMSSDG 193 din 24.10.2022, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. AR 18.916 din 24.10.2022, REG1/21.793 din 24.10.2022, respectiv nr. DPSS 7.008 din 26.10.2022;– Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2022 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Bucureşti, 21 noiembrie 2022.Nr. 3.493.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!